Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

For informasjon om kostnadene i de enkelte eksterne fondene, gå inn på "Les mer" om fondet og åpne dokumentet "Kiid".

Når du kjøper fond notert i utenlandsk valuta veksles kjøpsbeløpet ditt automatisk til fondets valuta. Kostnaden for denne vekslingen betaler du gjennom valutakursen når du kjøper. Når du kjøper fond notert i EUR, USD, GBP og SEK er kostnaden 0,25 prosent. For alle andre valutaer er den 0,5 prosent.

Gode resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

For investeringer i verdipapirfond er det ingen garanti for det investerte beløpet, slik som det er for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker.

Mer informasjon:

Fondenes totalkostnad 2022

Fondenes totalkostnad 2021

Fondenes totalkostnad 2020

Fondenes totalkostnad 2019

Fondenes totalkostnad 2018

Nøkkelinformasjon for fondene (KIID)

Prospekter for fondene

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up