Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Under dette målet inkluderer vi mangfold av alle slag, ikke bare jevn kjønnsfordeling.

SKAGEN ønsker at vår arbeidsstyrke skal speile samfunnet vi lever i og våre kunder. Medarbeidere av alle etnisiteter, religioner og kjønnstilhørigheter skal føle seg inkludert og anerkjent. Generelt har organisasjoner i finansbransjen hatt en overvekt av mannlige medarbeidere, ikke minst i lederroller. Det jobber vi for å motvirke. Når det gjelder våre retningslinjer for rekruttering gjør vi konkrete tiltak for å øke mangfoldet i arbeidsstyrken. 

Dette omfatter: 

  • Nøye vokabular og åpent oppmuntre personer med ulik bakgrunn å søke
  • Oppmuntre rekrutterere og headhuntere å finne kvinnelige søkere til stillinger i avdelinger hvor majoriteten er menn, og motsatt 
  • Oppmuntre både menn og kvinner å ta full foreldrepermisjon
  • Retningslinjer for likelønn
Gate med kvinne foran vindusutsilling
Vi vil gi kundene våre resultater som er bedre enn gjennomsnittet. Ikke minst derfor trenger vi kvinner og menn, ulike religioner og kulturbakgrunner, eldre og yngre og personer med ulik utdannelse med i teamet. Våre ansatte skal speile samfunnet og kundene våre. Foto: Bloomberg

I 2021 grunnla investeringsdirektør Alexandra Morris og Turid Solvang i Futureboard Kvinner i finans charter i Norge, etter modell av et tilsvarende initiativ i Storbritannia.- Tiden for snakk er over - nå må vi handle, sier Alexandra Morris.

Nå er Kvinner i finans charter offisielt lansert - se video fra lanseringen.

Les mer
Kvinne med fargerik bakgrunn

I SKAGEN er vi overbevist at et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø vil gi langsiktige resultater. Mangfold og inkluderingsrapporten gir et overblikk over hvordan vi har jobbet med dette viktige området.

Les rapporten her
Maleri med portretter av ulike mennesker

Siden 2001 har SKAGEN oppmuntret flere kvinner til å aktivt engasjere seg i egen sparing og økonomi. 

I våre hjemmemarkeder Norge, Sverige og Danmark har vi arrangert og deltatt på seminarer om sparing, pensjon og verdipapirer. Disse arrangementene har vært fullbooket og vi har fått fantastiske tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Kvinne med briller

I 2020 tilsluttet SKAGEN seg 50/50, som er et initiativ fra Næringsforeningen i Stavanger. Dette programmet gir selskaper verktøy og retningslinjer for å jobbe strategisk mot en mer diversifisert arbeidsstyrke. SKAGEN påtar seg å rapportere på en liste med kriterier som viser fremgang og åpenhet rundt mangfold. 

50/50 likestilling

SHE Index dokumenterer hvor likestilte selskaper faktisk er, og hvordan man kan jobbe for å forbedre de delene som må være på plass for å få fremgang. Indeksen måler blant annet: 

  • Faktisk kjønnsbalanse (styre, ledelse, sjefer, alle medarbeidere)
  • Ulikheter i lønn mellom kvinner og menn
  • Utvikling og rekruttering av medarbeidere
  • Mangfold og inkludering generelt
  • Ledelsens innsats for å fremme bedre balanse og mangfold, samt rapportering til styret er viktige faktorer i indeksen. 

SKAGEN har siden 2020 scoret høyt på denne listen, og klikk her for å komme direkte inn til SHE-index sine sider for mer informasjon.

Tre personer foran en fotovegg

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up