Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
  • Du kan kun flytte fond med minimum 80 prosent aksjeandel til SKAGENs aksjesparekonto.
  • Du kan ta ut opprinnelig investering (kostpris) uten å måtte betale skatt. Det er først når du begynner å ta ut av gevinsten at du vil bli beskattet med den til enhver tid gjeldende skattesats.
  • Det påløper ingen kostnader for kunde ved opprettelse av aksjesparekonto. Kunder vil ikke bli belastet kostnader for løpende driftsutgifter knyttet til aksjesparekontoen. I forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto vil det kunne påløpe kostnader for kunde. Dekning av kostnader i forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto kan uansett ikke overstige tilbyders kostnader forbundet med dette. 
  • Du opparbeider deg ikke renter på bankkontoen knyttet til aksjesparekontoen - se mer om innskuddsgarantiordningen under.

Omfattes av innskuddsgarantiordningen

Innskudd på klientkonto omfattes av innskuddsgarantiordningen som administreres av Bankenes sikringsfond. Alle norske banker er medlemmer i Bankenes sikringsfond. For klientmidler innestående på felles klientkonto er klientforvalteren (SKAGEN AS) å anse som innskyter i forhold til innskuddsgarantiordningen.

Garantien gjelder for innskudd en kunde har i en av medlemsbankene, inkludert rente, opp til garantibeløpet på to millioner kroner.

For klientkontoen betyr dette at garantibeløpet gjelder for det samlede innskuddet på klientkontoen og ikke for hver enkelt personkunde.

Mer om ordningen på bankenessikringsfond.no (åpnes i nytt vindu)

Aksjesparekonto i SKAGEN

Spørsmål og svar om aksjesparekonto

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up