Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Nytt perspektiv på vekstmarkedene

29. februar 2016

Vi har spurt porteføljeforvalter i SKAGEN Kon-Tiki, Hilde Jenssen om perspektivene for vekstmarkedene i 2016.

Hvorfor skal vi tro på at utviklingen i vekstmarkedene snur i 2016, med bedre avkastning enn de tidligere årene?

- Det er absolutt en mulighet for at 2016 blir bedre enn 2015. Vi skal helt tilbake til sent 1990-tall for å finne et lignende scenario. De globale vekstmarkedene handles i øyeblikket med betydelig rabatt på 40 prosent på inntjening, og halv pris mot bokført egenkapital i forhold til industrialiserte markeder.

Det er gode muligheter for å finne interessante kvalitetsselskaper som er attraktivt priset i vekstmarkedene. Vi leter fortsatt etter selskaper som er ledende på sitt markedsområde og som er godt rustet til å stå i mot eksterne påvirkninger og makroøkonomiske forhold.

Hvorfor tror du at vekstmarkedene fortsatt er omgitt av stor pessimisme?

Usikkerheten i Kina, korrupsjon i Russland, Sør-Afrika og Brasil, samt fortsatt fallende råvarepriser, er noen av hovedårsakene til at pessimismen stadig preger den negative stemningen rundt vekstmarkedene. I tråd med gammel, kolonialistisk tankegang blir vekstmarkedene stadig betraktet som råvareleverandører, mens de «etablerte» markedene blir kategorisert som råvareforbrukere. Men i de siste årtiene har mange globale vekstmarkeder beveget seg fra å være råvareeksportør til å bli importører.

Demografien er stadig voksende i de nye markedene med økende befolkningstall, og forutsetningene for økt vekst er sterke i disse regionene. Det betyr blant annet at servicesektoren kommer til å spille en stadig større rolle i disse markedene, blant annet i takt med at velstanden stiger.

Hvor ser dere den største bekymringen rundt vekstmarkedene for øyeblikket?

Kina er stadig det store spørsmålstegnet. Den industrielle veksten i Kina vil trolig bli lav, siden en større redningspakke fra landets myndigheter uteblir. Til gjengjeld ser det ut til at den høye veksten innen forbruks- og servicesektoren vil fortsette og kanskje til og med akselerere.

Grunnlaget ser ut til å være til stede: sparingen er høy, husholdningenes gjeld er lav og lønningene stigende. Mange er bekymret for at industriproduksjonens svake momentum vil føre til at landet foretar en devaluering. Men etter vår vurdering er dette synspunktet ikke umiddelbart logisk. Landet har verdens største overskudd på handelsbalansen og bytteforholdet er allerede i ferd med å bli sterkt forbedret, som følge av det globale prisfallet på råvarer. En devaluering vil dessuten være i strid med målsettinger som økt produksjon og forbedret kjøpekraft.

Antallet selskaper i SKAGEN Kon-Tiki har falt i 2015. Hva er årsaken til det?

Etter det svake investeringsresultatet i 2014 tok vi en runde med ny vurdering av risikoprosessene, gjennomgang av kjøps- og salgsdisiplinen og strammere formulerte investeringshypoteser i 2015. Det betyr ikke at vår veletablerte investeringsfilosofi har endret seg, men vi har evaluert og justert de prosessene som er forbundet med utførelsen. Som et resultat av gjennomgangen har vi sagt farvel til over 30 selskaper i 2015. Porteføljens konsentrasjonsgrad svarer nå til det den var i fondets tidlige år.

SKAGEN har i løpet av 2015 også strammet opp utførelsen og fokuset på miljømessige, sosiale- og selskapsledelsesmessige faktorer, også kjent som ESG. Etter vårt skjønn har større vekt på disse faktorene i vår investeringsanalyse redusert selskapsrisikoen. Vi mener at effekten allerede har vært positiv.

 

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up