Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Muligheter i Kina for SKAGEN Kon-Tiki

Fra fredag 1. juni ble kinesiske A-aksjer innlemmet i MSCI Emerging Markets Index (vekstmarkedsindeksen). Dette er forventet å gi betydelig kapitaltilstrømming til kinesiske aksjer fra utenlandske investorer. Porteføljeforvalter i aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki, Fredrik Bjelland er ikke helt overbevist. Forventet tilstrømming til A-aksjer i absolutte tall kan synes høy, noen anslår 40 milliarder USD, men dette er relativt moderat sammenlignet med størrelsen på markedet for A-aksjer, som er 8 billioner USD, forklarer Fredrik. Han forventer derfor ingen stor kortsiktig effekt i markedet.

- Når det er sagt mener vi at det er en betydelig endring i retning og at Kinas andel i vekstmarkedene og globale indekser vil stige over tid. Derfor kan ikke globale investorer overse dette markedet i tiden fremover, sier Fredrik Bjelland.

Uavhengig av referanseindeks

For SKAGEN Kon-Tiki betyr endringen i referanseindeksen ingenting i seg selv. Forvalterne skjeler ikke til referanseindeksen og har allerede investert i noen A-aksjer før de ble inkludert i indeksen. To nylige eksempler er Gree Electric, verdens ledende leverandør av aircondition og Hanzhou Robam Appliances, en produsent av kjøkkenhvitevarer i den dyre enden av segmentet. Forvalterne har allerede tatt gevinst i Gree Electric og gått ut av selskapet, mens den nylige korreksjonen i Hangzhou Robam Appliances har åpnet for å gå inn i selskapet til en attraktiv verdsettelse.

Viktig å være aktiv

Forvalterteamet ser betydelige muligheter til å finne attraktivt posisjonerte selskaper med A-aksjer, og mener markedsstrukturen er gunstig for aktiv forvaltning. På grunn av at vekstmarkedene er så ulike, mener SKAGEN Kon-Tiki at aktive forvaltere har større muligheter til å skape verdier gjennom en disiplinert og selektiv investeringsprosess.

Forvalterne er klar over den høyere risikoen i Kina, særlig med tanke på finansiell åpenhet, miljø-, samfunns-, og selskapsstyring (ESG) og generelt høyere verdsettelser for tilsvarende selskaper i Hong Kong. ESG-faktorer er viktige for å sikre langsiktig verdiskaping, og det er derfor viktig å kunne gjøre uavhengige analyser, både av finansielle- og ikke-finansielle forhold. Aktive forvaltere er godt posisjonert for å gjøre det.

- Vi kommer derfor til å fortsette vår tilnærming til Kina, på samme måte som vi nærmer oss alle andre muligheter. Nemlig ved å fokusere på selskaper med et klart syn på forholdet mellom risiko og avkastning, sier Fredrik.

Fra Shanghai til Stavanger

Å jobbe i Stavanger for SKAGEN Kon-Tiki har unektelig vært en stor overgang for Fredrik. For bare ni måneder siden jobbet han for NBIM (Oljefondet) i Shanghai og London. Like fullt er han imponert over den sterke kulturen og teamdynamikken i SKAGEN og et ensidig fokus på å finne attraktive investeringsmuligheter for andelseierne.

- Vi har investert i en rekke nye selskaper i porteføljen samtidig som vi opprettholder vår klare verdibaserte investeringsfilosofi som tiltrakk meg til SKAGEN. Jeg har også hatt glede av å møte mange av kundene våre. Bedre forståelse for ulike kunders forventninger og hvordan vi best kan møte disse, har vært et viktig fokus for meg, sier Fredrik.

I skrivende stund er Fredrik på vei til en ni-dagers reise til Kina for å besøke en rekke selskaper og tidligere kontakter i Shanghai, Hangzhou, Suzhou og Wuxi. Alle byene har klynger av high-tec bedrifter, og ligger i to-timers rekkevidde med tog fra Shanghai.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up