Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

Muligheter i Kina for SKAGEN Kon-Tiki

Fra fredag 1. juni ble kinesiske A-aksjer innlemmet i MSCI Emerging Markets Index (vekstmarkedsindeksen). Dette er forventet å gi betydelig kapitaltilstrømming til kinesiske aksjer fra utenlandske investorer. Porteføljeforvalter i aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki, Fredrik Bjelland er ikke helt overbevist. Forventet tilstrømming til A-aksjer i absolutte tall kan synes høy, noen anslår 40 milliarder USD, men dette er relativt moderat sammenlignet med størrelsen på markedet for A-aksjer, som er 8 billioner USD, forklarer Fredrik. Han forventer derfor ingen stor kortsiktig effekt i markedet.

- Når det er sagt mener vi at det er en betydelig endring i retning og at Kinas andel i vekstmarkedene og globale indekser vil stige over tid. Derfor kan ikke globale investorer overse dette markedet i tiden fremover, sier Fredrik Bjelland.

Uavhengig av referanseindeks

For SKAGEN Kon-Tiki betyr endringen i referanseindeksen ingenting i seg selv. Forvalterne skjeler ikke til referanseindeksen og har allerede investert i noen A-aksjer før de ble inkludert i indeksen. To nylige eksempler er Gree Electric, verdens ledende leverandør av aircondition og Hanzhou Robam Appliances, en produsent av kjøkkenhvitevarer i den dyre enden av segmentet. Forvalterne har allerede tatt gevinst i Gree Electric og gått ut av selskapet, mens den nylige korreksjonen i Hangzhou Robam Appliances har åpnet for å gå inn i selskapet til en attraktiv verdsettelse.

Viktig å være aktiv

Forvalterteamet ser betydelige muligheter til å finne attraktivt posisjonerte selskaper med A-aksjer, og mener markedsstrukturen er gunstig for aktiv forvaltning. På grunn av at vekstmarkedene er så ulike, mener SKAGEN Kon-Tiki at aktive forvaltere har større muligheter til å skape verdier gjennom en disiplinert og selektiv investeringsprosess.

Forvalterne er klar over den høyere risikoen i Kina, særlig med tanke på finansiell åpenhet, miljø-, samfunns-, og selskapsstyring (ESG) og generelt høyere verdsettelser for tilsvarende selskaper i Hong Kong. ESG-faktorer er viktige for å sikre langsiktig verdiskaping, og det er derfor viktig å kunne gjøre uavhengige analyser, både av finansielle- og ikke-finansielle forhold. Aktive forvaltere er godt posisjonert for å gjøre det.

- Vi kommer derfor til å fortsette vår tilnærming til Kina, på samme måte som vi nærmer oss alle andre muligheter. Nemlig ved å fokusere på selskaper med et klart syn på forholdet mellom risiko og avkastning, sier Fredrik.

Fra Shanghai til Stavanger

Å jobbe i Stavanger for SKAGEN Kon-Tiki har unektelig vært en stor overgang for Fredrik. For bare ni måneder siden jobbet han for NBIM (Oljefondet) i Shanghai og London. Like fullt er han imponert over den sterke kulturen og teamdynamikken i SKAGEN og et ensidig fokus på å finne attraktive investeringsmuligheter for andelseierne.

- Vi har investert i en rekke nye selskaper i porteføljen samtidig som vi opprettholder vår klare verdibaserte investeringsfilosofi som tiltrakk meg til SKAGEN. Jeg har også hatt glede av å møte mange av kundene våre. Bedre forståelse for ulike kunders forventninger og hvordan vi best kan møte disse, har vært et viktig fokus for meg, sier Fredrik.

I skrivende stund er Fredrik på vei til en ni-dagers reise til Kina for å besøke en rekke selskaper og tidligere kontakter i Shanghai, Hangzhou, Suzhou og Wuxi. Alle byene har klynger av high-tec bedrifter, og ligger i to-timers rekkevidde med tog fra Shanghai.

Vekstmarkeder

Engasjement i Asia: Innsikter fra tre dynamiske vekstmarkeder

Under et nylig besøk til Sør-Korea, Vietnam og India utforsket vi tre svært ulike kulturer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Vekstmarkeder

Forvalterprat: Derfor tror vi på vekstmarkedene nå

Hvor finner porteføljeforvalter Fredrik Bjelland muligheter fremover, og hvorfor er Korea plutselig ...

Fem grunner til å investere i vekstmarkedene nå

Vekstmarkedene tilbyr spennende investeringsmuligheter som åpner for god langsiktig avkastning. Her ...

Press på selskapene gir bedre avkastning

Koreanske selskaper har lenge vært lavt verdsatt, blant annet på grunn av lave utbytter. Omfattende ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up