Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Portrett av en kvinne
Maria Strømme er professor ved Universitetet i Uppsala. På Nyttårskonferansen forteller hun om hvordan nanoteknologi vil være en av driverne ved den neste industrielle revolusjonen.

I Skandinavia er Maria Strømme noe så sjelden som en berømt professor. Hennes forskning på nanoteknologi kan gi løsninger på mange av de problemene verdens står overfor.

- Det helt unike med nanoteknologien er at den gir oss verktøy for å omstille oss til en bærekraftig teknologiutvikling innen alle industrielle områder hvor materialer utvikles. Vi behøver ikke lenger bruke opp alle kule materialer som planeten har gitt oss, men kan i stedet gi oss helt nye materialer med helt andre egenskaper, sier professor Maria Strømme.

Game changere

Investorer som ønsker å ta del i den rivende utviklingen bør særlig følge med på tre områder, mener Strømme. Hun mener vi er i ferd med å nå metningsfasen i utviklingen av datamaskiner. Det gjenstår fortsatt viktig utvikling innen digitalisering, robotisering og automatisering. Dette er viktige frukter mot slutten av en teknologifase.

Den neste revolusjonen er allerede i gang, drevet av nanoteknologi eller avansert materialteknologi om du vil, mener Strømme. I følge henne handler det om å:

1) Fikse den langsiktige globale energiforsyningen, og finne nye materialer for å høste, lagre og transportere energi på en bærekraftig måte.

2) Håndtere den raske urbaniseringen vi står overfor, og det faktum at så mange som 75 prosent av jordens befolkning forventes å bo i byer i 2050. Helt nye løsninger for vedlikeholdsfrie infrastrukturmaterialer samt energieffektive transportløsninger trengs.

3) Håndtere det demografiske skiftet på en bærekraftig måte for samfunnet. Vi blir eldre i en takt vi ikke er blitt eldre før. Vi må utvikle materialer og metoder som gjør at en 70-80 årings kropp er like ung og funksjonell som en 30-årings. Nanoteknologi kan hjelpe oss å kurere aldersrelaterte sykdommer som kreft og kanskje mest revolusjonerende; hjelpe kroppen å selv dyrke sine egne reservedeler.

2050

- Hvis vi ser på de siste 300 årene har vi omtrent to ganger hvert 100-år gjort material- og teknikkoppfinnelser som har endret vår industri og levesett totalt. Alle problemer vi forsøker å løse med nanoteknologi i dag er koblet til de store utfordringene menneskeheten står overfor de neste ti-årene, og som totalt vil prege livene våre i fremtiden, sier Strømme.

- Vi fokuserer ofte tankene mot året 2050. Mange av problemene vil vi ha løst før den tid, mens andre vil ta lengre tid. 

Så hva bør en investor gjøre med denne innsikten?

- Investorer bør se etter nye materialløsninger og produksjonsmetoder som kan bli omveltende. 3D og 4D printing kan endre forutsetningene for produksjonsindustrien. Nye nanoteknologisk diagnostikk og behandlingsmetoder vil endre helsevesenet. Metoder for å skape nye løsninger innen energilagring og –høsting vil forandre energisektoren. Klesbransjen og byutvikling er andre områder som vil endres i tiden fremover.

Se også

Nyttårskonferansen 2019

Meld deg på Nyttårskonferansen

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up