Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

3 min lesing

- Kapitalismen rocker ikke lenger

De siste tiårene har selskaper blitt mindre og mindre villige til å endre seg, tross at vi tror det motsatte. Byråkratiet øker og det op bekostning av entreprenørskap og innovasjon. Problemet er at vi tror at vi er mer innovative enn vi er, sier Bjørn Weigel, strateg og medforfatter til boka The Innovation Illusion: How so little is created by so many working so hard.

Jurister styrer selskapene

Den tradisjonelle kapitalisten og entreprenøren som drives av å fornye er utdøende. Selskapene eies i stadig større grad av institusjoner, pensjonsstiftelser og store fond. For eksempel har det institusjonelle eierskapet av all aksjekapital i USA økt fra 6 prosent på 50-tallet, til 60 prosent i dag. Det holder ikke at vi lever i en tid med revolusjonerende teknologi. For at innovasjoner skal føre til vekst og produktivitet må selskaper ha evnen til å gjøre de tilgjengelige i samfunnet. Men i stedet fremmer de rådende eierstrukturene byråkrati, regelverk og forutsigbarhet.

- At institusjonelle eier stadig flere selskaper er ikke dårlig i seg selv, men få stiller spørsmålet om ikke noe går tapt når entreprenører forsvinner ut. I dag har jurister tatt over selskapsstyringen. Kapitalismen rocker ikke like mye som den kunne gjøre, sier han.

Det fins bra og flinke institusjoner som i en viss grad utøver entreprenørskap. Men samtidig med profesjonaliseringen av investeringsverden, har økonomien blitt mer forutsigelig og viljen til å prøve ut nye ting har minsket. Gamle tankemønstre utfordres stadig sjeldnere. Selskaper investerer stadig mindre i forskning og utvikling som kunne gjøre produktene deres bedre enn konkurrentenes. I forlengelsen preges mange utviklede økonomier av lav produktivitet.

Trenger kreativ forstørrelse

I dag har vi et mye mer engstelig økonomisk system enn hva nasjonaløkonomiske foregangsmenn, som 1700-talls filosofen Adam Smith, hadde kunnet forestille seg. Nøkkelen til forandring og en mer livaktig type kapitalisme er at vi blir bevisste på problemet. Vem som eier selskapene og hvilke signaler eierne sender, spiller en viktig rolle i samfunnets dynamikk. Vi behøver selskaper som utfordrer gamle strukturer og genererer kreativ forstørrelse. Det er et poeng som mange politikere bommer på, ifølge Weigel.

På Nyttårskonferansen 2018 snakket økonomiprofessor Mariana Mazzucatto om offentlige initiativ, snarere enn næringslivet som innovasjonens mor. Hun går så langt som å kalle staten en form for risikokapitalist. Hvordan ser du på det?

- Mazzucato har mange gode poeng, og jeg er enig i at staten har en viktig rolle i grunnforskning. Men stater tar ikke risiko, i stedet omallokerer de midler fra en aldri sviktende strøm av penger. Historisk har staten heller ikke vært en effektiv aktør. Det er et syn på innovasjon som hurtigkaffe – i virkeligheten er forståelse for kundens behov en like stor del, og det handler ikke bare om å sette sammen ulike tekniske komponenter.

Hvordan ser du på den alltid tilstedeværende debatten om aktiv vs passiv forvaltning?

- Det er en interessant debatt som berører systematiske forskjeller. Men debatten føres fortsatt innen den eksisterende eierstrukturen. Uansett om eierskapet er aktivt eller passivt har det innflytelse. Debatten om aktiv eller passiv forvaltning mister dette viktige aspektet.

Les også

Alt om Nyttårskonferansen 2019

Meld deg på Nyttårskonferansen

Nyttårskonferansen

Eliot Higgins: Open source-etterforskning kan bekjempe Putins propaganda

Elliot Higgins grunnleggeren av Bellingcat, en etterforskningsgruppe som bruker åpne kilder på ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Nyttårskonferansen

Aswath Damodaran: Usikkerhet er en fordel for aktive forvaltere

- Som investor behøver du ikke nødvendigvis å være bekymret for usikkerheten hvis du satser på ...

Russlandekspert Fiona Hill: Sannheten ligger bak det politiske spillet

Skal du forstå Putin og krigen i Ukraina må du kikke bak fasaden, sa Fiona Hill, tidligere ...

Mohamed El-Erian: En fragmentert verden trenger aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning er svaret på mange av de problemene investorer kommer til å oppleve i fremtiden, ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up