Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Vaksinenyheter og rotasjon mot verdi hadde positiv effekt

November ble en svært positiv måned, mye takket være lovende vaksinenyheter og ikke minst forventninger om en mer robust verdensøkonomi. Og ikke nok med det – det er nå klare tegn til at vi har fått en etterlengtet rotasjon fra vekst- til verdiaksjer. De positive makroøkonomiske utsiktene resulterte nemlig i en bratt stigning i rentekuren, og det nøt verdiselskaper, og særlig finanssektoren, godt av.

I SKAGEN kunne samtlige fem aksjefond notere seg for positiv avkastning i november, og tre av dem slo i tillegg sine referanseindekser. Best ut kom SKAGEN Focus som slo sin indeks med over 5 prosentpoeng.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus retter seg mot små- og mellomstore selskaper, og leverte 9,5 prosents avkastning i november, mot indeksen 4,8 prosent.

Det var særlig selskapene innen industri som bidro til det gode resultatet. To bidragsytere peker seg ut etter økende inntjening, nemlig SAF-Holland og tyske Norma. Førstnevnte er blant de største leverandørene til lastebilindustrien i Europa, mens Norma produserer komponenter til industrien.

Også råvarer hadde en god måned. Her var det kanadiske råoljeselskapet Parex og Ivanhoe Mines gode bidragsytere. SKAGEN Focus solgte seg ut av OZ Minerals og Eagle Materials siden begge nådde kursmålene. På den andre siden kjøpte forvalterne seg inn i finanssektoren ved å øke posten i forsikringsselskapet Lincoln International og luftfarts-leasingselskapet AerCap.

Den japanske banken Resona Holdings og Argonaut Gold er nye selskaper i porteføljen. Resona handles til en fornuftig pris sammenlignet med inntjeningsmulighetene og utsiktene til en konsolidering i den japanske banksektoren. Argonaut er et kanadisk gruveselskap som handles til en betydelig rabatt, og hvor porteføljeteamet ser flere katalysatorer som kan føre til en reprising på mellomlang sikt.

Les månedsrapporten

SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst har et nordisk-globalt mandat og slo indeksen med nær 5 prosentpoeng i november. Fondet endte måneden med en avkastning på 10,5 prosent, mens referanseindeksen strakk seg til 5,8 prosent.

SKAGEN Vekst dro fordel av utsiktene til en snarlig Covid-vaksine. Samsung og Applied Materials ble de beste bidragsyterne og fikk god hjelp av bedre økonomiske utsikter, i tillegg til klare tegn på et bedre forhold mellom tilbud og etterspørsel etter minneprodukter.

I den andre enden av skalaen trakk farmasiselskapet Novo Nordisk ned, det samme gjorde China Mobile.

SKAGEN Vekst kjøpte seg inn i et nytt selskap i løpet av måneden: den svenske produsenten av hygieneprodukter Essity. Selskapet har hatt et vanskelig år på grunn av nedgang i etterspørselen fra hotell- og restaurantbransjen. Forvalterne ser en klar oppside i aksjen, når etterspørselen forventes å stige i årene som kommer. Særlig Asia kan bli et interessant marked for selskapet.

Les månedsrapporten

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki avsluttet måneden godt og vel tre prosentpoeng foran sin indeks, med en avkastning på 4,5 prosent.

Samsung Electronics og Micron, som begge produserer minne, ble periodens beste bidragsytere. Forvalterne mener at vi befinner oss i en stigende spiral med ytterligere oppside.

Forsikringsselskapet Ping An Insurance har hatt en solid innhenting, det samme har den landbaserte lakseoppdretteren Atlantic Sapphire. UPL hadde en svak start på måneden etter at revisjonsselskapet har trukket seg fra jobben for datterselskapene på Mauritius. Forvalterne ser ikke dette som et reelt problem, særlig ikke siden aksjen har hentet inn mesteparten av det tapte.

Det sør-afrikanske internettselskapet Naspers hadde en dårlig måned på grunn av svak utvikling i teknologisektoren, som følge av rotasjonen mot verdi. Fondet la til to nye selskaper i porteføljen fra energisektoren og gikk dessuten inn i det indonesiske medieselskapet MNC. Fondet solgte seg ikke ut av noen posisjoner i løpet av måneden.

Les månedsrapporten

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 oppnådde 3,7 prosent avkastning i november, 0,4 prosentpoeng bak referanseindeksen.

Det er like fullt økende interesse for kontorbygg, og derfor kjøpte SKAGEN m2 seg igjen inn i amerikanske Columbia Property Trust. I tillegg startet forvalterne en posisjon i Prologis. Begge selskaper driver i første rekke med kontorer.

Fondets beste bidragsyter var Entra, også det et kontorselskap, som steg markant som følge av en budrunde mot slutten av måneden. Også Aroundtown og CA Immobilien hadde en god måned da optimismen på vegne av hardt rammede undersegmenter i eiendomsbransjen endelig stiger.

SKAGEN m2 solgte seg ut av både Equity Residential og Immobiliara Colonial etter negativ guidance.

Les månedsrapporten

SKAGEN Global

SKAGEN Global endte måneden på 1,8 prosent, mot referanseindeksen 4,8 prosent. Mindreavkastningen i november skyldtes i første rekke at fondet har mindre eksponering mot de mer sykliske aksjene som har hatt mest medvind etter at verdiaksjer har kommet tilbake.

Den beste bidragsyteren i fondet kom fra det franske familieeide luksuskonsernet LVMH, som steg i takt med andre sykliske aksjer. I motsatt ende finner vi den danske transportgiganten DSV, som trolig trakk ned fordi mange investorer har valgt å ta gevinst etter en periode med gode resultater.

Forvalterne kjøpte seg inn i et nytt selskap i november, nemlig det amerikanske fintech-selskapet Intuit, som er særlig kjent for sine skatte- og regnskapsprogrammer. Intuit har en attraktiv inntjeningsmodell kombinert med at de legger stor vekt på tilfredse kunder og innovasjon. Det gjør at selskapet har gode avkastningsmuligheter på lang sikt.

I november solgte SKAGEN Global den siste delen av forsikringsselskapet Beazley. Hele sektoren har hatt tøffe tider de siste årene, og Beazleys relative fordel har blitt mindre. Det har endret forvalternes syn på investeringscaset.

Også det tyske reassuranseselskapet Hannover Re ble solgt ut i perioden. Pandemien har gjort et stort innhugg i selskapets fundamentale verdi, og det ser ut til at selskapets buffer er under fortsatt press. I tillegg tok fondet avskjed med det amerikanske mediekonglomeratet Comcast.

Les månedsrapporten

Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ...

Februar: Markedet overrasket nok en gang

De globale aksjemarkedene fortsetter sin sterke marsj fremover, drevet av robuste resultatrapporter ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up