Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Uvanlige svingninger i juli

Historisk er juli en ganske død periode i de globale markedene. Men i tråd med den generelle trenden for 2020 ble også juli ganske annerledes enn det man kunne forvente.

Det var store svingninger i måneden og – som forventet – gikk både den amerikanske og europeiske økonomien på slankekur: Den amerikanske sentralbanken utvidet sine låneprogrammer og EU ble enige om en historisk avtale om en pandemihjelpepakke. Tross utfordringene i den globale økonomien fortsatte aksjemarkedene langt på vei sin oppadgående rute.

Blant SKAGENs fond avsluttet SKAGEN m2 og SKAGEN Vekst måneden på linje med sine respektive referanseindekser, mens SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Global havnet litt etter. Det var kun SKAGEN Focus som slo sin indeks i juli.

SKAGEN Focus

Det konsentrerte globalfondet SKAGEN Focus leverte god avkastning i juli, både absolutt og relativt. Fondet slo indeksen med 1,1 prosentpoeng i måneden. Det er de to største postene som fortsetter å bidra positivt. Gruveselskapene Roxgold og Ivanhoe Mines har vært gode bidragsytere over en lengre periode. Generelt har vi sett sterke prestasjoner fra en rekke av selskapene innen industriproduksjon, slik vi har sett tidligere når markedene skal hente seg inn fra store fall.

Den beste bidragsyteren i måneden var det kanadiske skogbruksselskapet West Fraser Timber. Det er ikke tilfeldig, for amerikanerne er i gang med å pusse opp under nedstengningen. Det har ført til økt etterspørsel etter tømmer, og dermed høyere priser.

Forvalterne gikk inn i et nytt selskap i juli, den japanske heisprodusenten Fujitec, hvor forvalterne ser et stort potensial. Fujitec kan optimere både den grunnleggende driften og balansen som flere aktivistinvestorer presser på for. SKAGEN Focus er investert i 35 selskaper og har økt eksponeringen i små- og mellomstore selskaper hvor forvalterne ser størst potensial fremover.

SKAGEN Global

SKAGEN Global endte juli med en tilbakegang på 1,2 prosent, litt bak indeksen. Danske DSV Panalpina ble den beste bidragsyteren i måneden, etter at DSVs oppkjøp av Panalpina gikk som planlagt.

Blant de dårligste bidragsyterne finner vi RELX, den engelsk-nederlandske programvare og analyseselskapet. Tross at fire av selskapets divisjoner klarte seg greit trakk utstillingsdivisjonen ned. De fleste messer o.l er avlyst på grunn av koronasituasjonen.

SKAGEN Global gikk ikke inn i noen nye selskaper i juli, men forlot den franske alkoholprodusenten Pernod Ricard, for å kunne øke postene i andre selskaper med større potensial på sikt.

SKAGEN m2

Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 avsluttet juli på linje med referanseindeksen. Fondet falt 3,4 prosent i måneden. At det tross alt ikke gikk dårligere skyldes i stor grad fondets innehav i logistikk, datasentre og boligutbygging. Disse sektorene har vist seg mer motstandsdyktige under pandemien, sammenlignet med eksempelvis hoteller og butikklokaler.

Den finske boligoperatøren Kojamo ble månedens beste bidragsyter, etter det amerikanske datasenteret Equinix. Japanske Mitsui Fudosan trakk ned etter en ny bølge av Covid-19 i Tokyo.

Eiendomssektoren ligger stadig etter tross massive stimuli og svært lave renter. Men det er også snakk om en mer polarisert bransje. Derfor satser SKAGEN m2 på motstandsdyktige selskaper, nøye utvalgt for å dra nytte av globale megatrender. Eiendomssektoren er ikke immun mot makroøkonomiske utfordringer, men forvalterne er fortsatt optimistiske med tanke på de langsiktige mulighetene.

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki endte i positivt territorium men bak sin referanseindeks i juli. Utviklingen skyldes i stor grad at fondet ikke har like stor eksponering mot de store internettselskapene som referanseindeksen. I disse selskapene har resultatene vært bedre enn forventet. Det ble de sykliske selskapene som gruveselskapene Ivanhoe Mines og Turquoise Hill Resources som ble de beste bidragsyterne. Disse har nytt godt av stigende kobberpriser på grunn av fallende tilbud og forventninger om økt etterspørsel.

Et av fondets nyeste poster, indiske Tech Mahindra bidro også kraftig til avkastningen. IT-selskapet har opprettholdt gode marginer og har vunnet en rekke kontrakter. Bank of China er nok en gang en av de dårligste bidragsyterne på grunn av makroøkonomiske bekymringer.

Fondet solgte seg ut av shippingselskapet Euronav i løpet av måneden, men kjøpte seg inn i Kinas ledende livsforsikringsselskap China Life. Forvalterne forventer at selskapet vil nyte godt av en fortsatt institusjonalisering av det kinesiske aksjemarkedet på sikt.

SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst har et nordisk/globalt mandat og avsluttet juli på linje med indeks, på 1,7 prosent. Blant de beste bidragsyterne finner vi det danske vindkraftselskapet Vestas og norske Yara. Begge slo markedets forventning og viste gode resultater i første halvår. Fondets absolutt beste selskap ble det svenske investeringsselskapet Kinnevik som har hatt god fremgang med sine investeringer i helseselskaper. Kinnevik har nedskalert flere av deres store investeringer og i stedet utbetalt utbytte til aksjonærene.

I den andre enden av skalaen finner vi nok et investeringsselskap. Bonheur ble fondets største negative bidragsyter. I lengre tid har Bonheur fokusert investeringene i fornybar energi, men meldinger om økte investeringer i cruiseselskaper og fortsatt begrenset informasjon om minoritetsaksjonærer har hatt negativ innvirkning på aksjekursen.

I juli kjøpte forvalterne seg inn i et nytt selskap – det japanske teknologikonglomeratet Hitachi. Det har vært mulig å kjøpe seg inn til attraktive priser, tross Hitachis tydelige fortrinn med gode overskudd og en vridning mot IT/programvare-produksjon.

Vil du lese mer? 

Få med deg fondenes månedsrapporter for juli

Børs

SKAGEN Global: Tålmodig og langsiktig

Vårt globale aksjefond har i år ligget etter den teknologitunge globale indeksen, men er godt ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Mai: Opptur i globale markeder

Kunstig intelligens dro de globale markedene opp i mai, og KI var et viktig tema i vekstmarkedene ...

Alexandra Morris: Verdier i fokus

De siste inflasjonsdataene har beroliget investorer og antydet at rentekutt kan være nærmere enn ...

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up