Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Markedsoppdatering april: Mer av det samme

Uroen i markedene ser ikke ut til å gi seg med det første. Forventninger om høyere prisvekst og dermed også økte renter gjør at typiske vekstaksjer som teknologi slet i april. Dessuten er situasjonen uoversiktlig med en tragisk krig i Ukraina og Kina som stenger ned millioner av mennesker for å begrense spredningen av coronaviruset. Totalt opplevde aksjemarkedene et nedsalg i april, og Nasdaq noterte sin dårligste måned siden 2008.

SKAGEN Vekst

Til tross for betydelig motvind i markedene klarte det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst å slå indeksen i april. Fondet oppnådde 2,4 prosent avkastning i måneden, mens indeksen falt 1,1 prosent. De siste ti årene har SKAGEN Vekst gitt gjennomsnittlig 10,6 prosent avkastning mens indeksen har gitt 13,6 prosent.

Det kom gode kvartalsrapporter fra flere av porteføljeselskapene i måneden. Danske Novo Nordisk leverte en fantastisk kvartalsrapport, og viser sterk vekst innen de viktige forretningsområdene diabetes og overvekt. Det amerikanske IT-selskapet Broadcom var blant de dårligste bidragsyterne i måneden. Hele IT-sektoren hadde en dårlig måned.

Det svenske investeringsselskapet Kinnevik kom inn i porteføljen igjen i løpet av april etter et betydelig kursfall. Forvalterne mener selskapet handles til en betydelig rabatt i forhold til de underliggende verdiene. Energi og finans er sektorer som forvalterne satser på og som vil gjøre det bra i en periode med høyere inflasjon og økte renter.

SKAGEN Global

SKAGEN Global havnet bak indeksen i april. Med en tilbakegang på 3,6 prosent for fondet i april, havnet indeksen "foran" med en tilbakegang på 2 prosent. De siste ti årene har SKAGEN Global gitt 12,7 prosent i gjennomsnittlig årlig avkastning, mot indeksens 14,7 prosent.

Fondets beste bidragsytere var Waste Management, Nord-Amerikas største tilbyder av avfalls- og miljøtjenester. Den dårligste bidragsyteren var den amerikanske teknologigiganten Alphabet (Google). Vi mener at begge selskapene er på riktig vei og de er begge på topp-10 listen. Dersom vi gjør endringer i porteføljen, vil vi kommentere det ved utgangen av kvartalet.

Starten på året har vært utfordrende med tanke på avkastning, men kvartalsrapportene fra de fleste porteføljeselskapene har vært oppmuntrende. På 3-5 års investeringshorisont, og videre, mener forvalterne at utsiktene for fondets posisjoner er lyse. Mange av dem vil trolig bli enda mer dominerende innenfor sine områder. Etter den siste tidens tilbakegang er SKAGEN Global svært attraktivt priset, med betydelig oppside i hele porteføljen for langsiktige investorer.

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki slo sin referanseindeks i april, godt hjulpet av energieksponeringen i fondet. Fondet endte måneden med opp 1,2 prosent mot indeksen 0,6 prosent. De siste ti årene har SKAGEN Kon-Tiki gitt 5,7 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning mens indeksen har gitt 8,0 prosent i samme periode.

Det kinesiske energiselskapet CNOOC hadde en vellykket børsnotering på Shanghaibørsen og leverte gode kvartalsresultater og et ekstraordinært utbytte for 2021. Hyundai Motor rapporterte også sterke resultater til tross for at de sliter med problemer i forsyningsleddet. Etterspørselen etter premium og xEV-modellene er fortsatt stor. Det indiske landbruksselskapet UPL gjorde det også bra takket være god utvikling i bransjen og det pågående programmet for tilbakekjøp av aksjer.

De dårligste bidragsyterne var det landbaserte fiskeoppdrettsselskapet Atlantic Sapphire, som rapporterte økonomisk tap for 2021. Papirmasseprodusenten Suzano falt også, i tråd med det brasilianske markedet. Forsikringsselskapet Ping An falt på grunn av den negative effekten fra kinesisk nedstengning.

Forvalterne diversifiserte energieksponeringen ved å legge til Shell og TotalEnergies til porteføljen, delvis finansiert ved å redusere posisjonen i CNOOC. Det ungarske medisinselskapet Richter Gedeon ble solgt ut for å finne bedre muligheter andre steder.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus fortsetter å gjøre det bra med sine investeringer i små- og mellomstore selskaper. I april oppnådde fondet en liten tilbakegang på 0,3 prosent mens indeksen falt 2,0 prosent i måneden. De siste fem årene har fondet gitt 9,4 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot indeksen 11,3 prosent. De fleste utviklede markeder har fått merke effektene av krigen i Ukraina og inflasjon og økte renter.

Månedens beste bidragsyter var spillprodusenten Ubisoft. Strategiske oppkjøpere har sirklet rundt selskapet en periode og aksjekursen er nå på et nivå hvor vi ser en betydelig oppside og katalysatorer for en reprising på mellomlang sikt. I tillegg var de to papirmasseprodusentene Ence og Canfor Pulp gode bidragsytere i måneden. Kobbergruvegiganten Ivanhoe Mines falt noe på grunn av fallende kobberpriser i måneden. Forvalterne solgte seg ut av nikkelprodusenten Vale Indonesia da aksjen nådde kursmålet.

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 holder fast ved sin strategi og investerer i motstandsdyktige børsnoterte eiendomsselskaper som er godt posisjonert for høyere inflasjon og økte renter. I april gikk fondet tilbake 0,7 prosent mens indeksen gikk 1,5 prosent frem. De siste fem årene har SKAGEN m2 gitt andelseierne 9,2 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mens indeksen har gitt 5,5 prosent.

Månedens beste bidragsyter var det Singapore-noterte forvaltningsselskapet CapitaLand. Oppløftende nok var den amerikanske hotellgruppen Sunstone Hotel Investors var nest beste bidragsyter i måneden. På minussiden finner vi den brasilianske logistikkoperatøren LOG etterfulgt av svenske Catena.

I løpet av måneden gikk forvalterne inn i CBRE – et amerikansk eiendomsserviceselskap. I et urolig makromiljø gir CBREs solide balanse mulighet for nye initiativer og konsolideringer.

Børs

Januar: Globale markeder fortsatte oppturen

Markedsoptimismen er fortsatt høy og har drevet de globale aksjene oppover i januar. For ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Dette blir viktig i 2024

Hva bør investorer tenke på og hva vil prege markedene i det nye året? Det er særlig en ting ...

Fjerde kvartal: Markedet hentet seg inn

Kampen mot inflasjonen er tilsynelatende bak oss, og sentralbanker i store deler av de globale ...

Et år med blandede følelser

Jeg tror at året 2023 vil bli husket med blandede følelser. Den globale økonomien og -markedene har ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up