Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Mai: Et aksjemarked i spagat

Det er mildt sagt en vrien måned i verdens aksjemarkeder vi legger bak oss. Raske endringer på børsene har vært nesten dagligdags, med store svingninger. Overskriftene i måneden ble igjen dominert av krig, økte kredittspreader og en mulig resesjon i nær fremtid. Sentralbankene fortsatte å sette opp rentene, i USA med 50 basispunkter, som er den høyeste økningen siden 2000.

For en aktiv forvalter som SKAGEN betyr turbulensen og de negative nyhetene at vi har gode muligheter for å finne undervurderte selskaper, særlig de som har fått ufortjent mye juling. Den siste måneden har med andre ord vært svært aktiv for forvalterne.

Les månedsrapportene for fondene

SKAGEN Kon-Tiki

Det globale vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki slo sin referanseindeks MSCI Emerging Markets Index i mai. Det skyldes for en stor del de mer defensive investeringene i energi og råvarer. Fondet ga en avkastning på 4,0 prosent, mot 1,3 prosent for referanseindeksen. De siste fem årene har fondet gitt 2,3 prosent i gjennomsnittlig årlig avkastning, og referanseindeksen 6,1 prosent. De siste ti årene har SKAGEN Kon-Tiki gitt 6,8 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot 8,8 prosent for indeksen.

Kinesiske CNOOC fortsatte å gjøre det bra i måneden, drevet av høye energipriser. Det dro også investeringene i TotalEnergies og Shell fordel av. Fondets gode avkastning var også et resultat av investeringene i Brasil, hvor papirmasseprodusenten Suzano og detaljhandelselskapet Assai gjordet det bra i mai. Dårligere gikk det for LG Electronics og kosmetikkprodusenten Cosmax, som ble rammet av økende innkjøpspriser og de nylige nedstengningene i Kina.

Av nye investeringene forvalterne gjorde i mai kan det brasilianske energikonglomeratet Cosan nevnes, selskapet har også tidligere vært inne i porteføljen. Datterselskapet Raizen kom også inn i porteføljen. Selskapet driver innen fornybar energi og produserer ulike drivstoff.

SKAGEN m2

Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 falt 3,0 prosent tilbake i mai, sammenlignet med 2,9 prosent for indeksen. De siste fem årene har fondet gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,9 prosent og indeksen 4,8 prosent i samme periode. Tallene fra oppstart er 10,4 prosent for fondet og 10,2 prosent for indeksen.

Den beste bidragsyteren ble datasenteroperatøren Switch, som ble kjøpt opp i løpet av måneden. Forvalterne hadde forventet et oppkjøp med tanke på selskapets ESG-profil og posisjon i det amerikanske datasentermarkedet. På den negative siden finner vi den amerikanske boligprodusenten UMH Properties. Selskapet har slitt med forsinkelser i leverandørleddet som har ført til forsinket inntektsstrøm innen nybygg.

SKAGEN Global

SKAGEN Global klarte ikke å slå referanseindeksen i mai, med -0,5 prosent mot 1,0 prosent for indeksen. De siste fem årene har fondet gitt 10,7 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning sammenlignet med 11,4 prosent for indeks. På ti års horisont er årlig gjennomsnittlig avkastning 13,4 prosent og 15,2 prosent for referanseindeksen.

Den beste bidragsyteren i måneden ble den amerikanske storbanken JP Morgan. Selskapets kapitalmarkedsdag ble tatt positivt imot av markedet, særlig på bakgrunn av signalene om fortsatte investeringer i både ekspansjon og ny teknologi for sitt digitale tilbud. Børsoperatøren Intercontinental Exchange (ICE) var blant de dårligste i måneden.

Forvalterne deltok nylig på kapitalmarkedsdagen til det danske logistikkselskapet DSV. Der presenterte selskapet en solid strategi for fortsatt global vekst og ytterligere effektiviseringer innen en rekke områder. Posten er dermed fortsatt blant de ti største i porteføljen.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus har en forkjærlighet for små- og mellomstore selskaper og har stått godt imot børsfallet hittil i år. Fondet fortsetter å følge sin disiplinerte, prisdrevne filosofi og oppnådde en avkastning på 0,6 prosent i mai, sammenlignet med 1,0 prosent for referanseindeksen. De siste fem årene har SKAGEN Focus gitt 9,3 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot 11,4 prosent for referanseindeksen. Siden start er tallene 8,6 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning og 10,9 for indeksen.

De beste bidragsyterne i måneden var det franske dataspillselskapet Ubisoft. Selskapet er godt posisjonert og er et av få selskaper som ennå ikke har blitt omfattet av den pågående konsolideringen i markedet. Muligheten for at Ubisoft blir den neste oppkjøpskandidaten fortsatte å drive aksjekursen. På banksiden bidro tyske Commerzbank bra til avkastningen, hovedsakelig som et resultat av en oppdatert guiding til aksjemarkedet, i tillegg til pågående omstrukturering og høyere renter i bankens kjernemarkeder.

På den negative siden rapporterte kanadiske Cascades svakere resultat enn ventet på grunn av kostnadsøkninger og flaskehalser i logistikkleddet. I kombinasjon med mer verdirelaterte forstyrrelser ble dette en dårlig cocktail for selskapet, og forvalterne valgte å redusere posten noe.

SKAGEN Vekst

Det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst sto imot børsuroen godt og leverte god avkastning. I mai ble resultatet 3,2 prosent for fondet, mot referanseindeksens 0,4 prosent. De siste fem årene har fondet gitt 9,7 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot indeksens 10,6 prosent. De siste ti årene er tallene 11,6 prosent for SKAGEN Vekst og 14,4 prosent for indeksen.

Det var særlig de energirelaterte selskapene som norske Bonheur, kinesiske CNOOC og nederlandske Shell som bidro til den sterke utviklingen. Shell rapporterte på linje med forvalternes investeringsanalyse når det gjelder vekst i selskapets frie kontantstrøm og lavere gjeld, samtidig som de økte både utbytte og gjenkjøp av egne aksjer.

På den negative siden hadde det danske legemiddelfirmaet Novo Nordisk en tøff måned. Det skjedde tross data som støtter den fortsatt sterke veksten av nye produkter, som eksempelvis Ozempic for behandling av pasienter med type 2-diabetes.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up