Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Juli ble et lyspunkt i aksjemarkedene

Etter flere tunge måneder ble juli et lyspunkt, og de fleste av SKAGENs fond leverte positiv avkastning i måneden. Tre av aksjefondene leverte også bedre avkastning enn sine referanseindekser.

Juli ble varm på mer enn en måte: Lavere råvarepriser ga næring til håpet om at inflasjonen nå har nådd toppen, takket være innstramminger og renteøkninger fra en rekke sentralbanker. En rekke av porteføljeselskapene våre oppnådde bedre inntjening i kvartalsregnskapene enn forventet, og gjorde dermed de negative forventningene til andre kvartal til skamme. Stemningen i vekstmarkedene var ikke like positiv. Nedstengningene i Kina påvirket negativt, mens økt risikoappetitt i mer syklisk følsomme markeder som Brasil og Sør-Korea hjalp SKAGEN Kon-Tiki et stykke på vei.

Med de makroøkonomiske brillene på er utsiktene fortsatt kjølige. Russlands krig mot Ukraina ryster fortsatt de europeiske energimarkedene, hvor forbrukerne forbereder seg på en kald vinter. Det er flere dystre makrodatapunkter, men det kan være verd å varme seg på aksjemarkedenes alltid fremadskuende natur.

SKAGEN Global

Vårt globale aksjefond SKAGEN Global slo indeksen i juli. Fondet endte måneden på 8,4 prosent mot indeksens 4,7 prosent. På fem års horisont har SKAGEN Global gitt 12,7 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, mens indeksen har gitt 12,2 prosent i samme periode.

Den beste bidragsyteren i måneden var det danske fraktselskapet DSV som stod for, etter en periode med nedsalg. Den dårligste bidragsyteren var den amerikanske produsenten av medisinsk utstyr Abott Laboratories. Underbemanning i helsevesenet på grunn av Covid-19 har ført til at aktiviteten har falt. Forvalterne mener at dette er en midlertidig tilbakegang etter en periode med store omveltninger.

Forvalterne vil rapportere om eventuelle endringer i porteføljen i forbindelse med kvartalsrapporteringen.

Les månedsrapporten

SKAGEN Kon-Tiki

Vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki slo også sin referanseindeks i juli, selv om avkastningen ble negativ. Indeksen falt 2,4 prosent i måneden, mens SKAGEN Kon-Tiki falt 1,0 prosent. De siste fem år har fondet levert 1,8 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, mot indeksens 5,0 prosent.

Blant de selskapene som trakk opp i måneden finner vi indiske UPL som leverer plantebeskyttelse til landbruket. Også elektronikkselskapene Samsung Electronics og LG Electronics steg i takt med markedet og levde opp til forventningene.

I den motsatte enden var det de kinesiske posisjonene som trakk ned. Forsikringsselskapene Ping An og China Life trakk ned, det samme gjorde netthandelsgiganten Alibaba. De kinesiske selskapene lider under fortsatt strenge koronarestriksjoner i Kina, men forvalterne mener at de tre selskapene er godt posisjonert når gjenåpningen en gang kommer.

Det koreanske finanskonsernet DGB var en ny post i porteføljen i måneden. Det er konservativt drevet og ligger godt an til å nyte godt av et høyere renteklima.

Les månedsrapporten

SKAGEN m2

Eiendomsfondet SKAGEN m2 hadde også en god måned. Fondet leverte 4,3 prosent avkastning, litt foran indeksen på 4,2 prosent. Også på fem års horisont er SKAGEN m2 foran med 7,9 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot indeksens 5,2 prosent.

Den beste bidragsyteren i juli var det svenske logistikkselskapet Catena, som i tillegg til et solid resultat i andre kvartal, også melder om positive utsikter fremover. Den amerikanske ferdighusprodusenten UMH bidro også godt. Spanske Arima, som leier ut kontoreiendommer og det hongkong-baserte eiendomsinvesteringsselskapet ESR sto for månedens største negative bidrag. I Kina skapte det overskrifter da huseiere protesterte mot sine uferdige boliger ved å boikotte avdragsbetalingen på lånene. Kina var for øvrig det dårligste eiendomsmarkedet i juli.

Les månedsrapporten

SKAGEN Focus

Selv om SKAGEN Focus leverte positiv avkastning på 2 prosent i juli, havnet fondet likevel bak sin referanseindeks som endte på 4,7 prosent. På fem års horisont har SKAGEN Focus gitt 8,4 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot indeksens 12,2 prosent.

Et av de beste bidragene til avkastningen i måneden var tyske Vitesco, som leverer komponenter til elmotorer. Vitesco er sprunget ut fra Continental og er relativt ukjent blant investorene, men opplever et sterkt momentum akkurat nå. Prisen på industrielle råvarer falt etter som frykten for resesjon økte. Derfor ble månedens svakeste posisjoner gruveselskapene Nickel Asia Corp og kobbergruveselskapet Atalya Mines.

Frykt for lavkonjunktur blant forbrukerne har gjort det mulig å kjøpe seg inn i sterke merkevarer til en god pris. SKAGEN Focus har benyttet sjansen til å kjøpe aksjer i det amerikanske moteselskapet Levi's. Motsatt reduserte fondet sin posisjon i den japanske heisprodusenten Fujitec, etter at aktivistaktivitet i aksjen førte til kursstigning, og nådde dermed forvalternes kursmål.

Les månedsrapporten

SKAGEN Vekst

Til tross for god absoluttavkastning i juli, klarte ikke det nordisk/globale aksjefondet SKAGEN Vekst å slå referanseindeksen i måneden. Fondet leverte 2,1 prosent i måneden, mens indeksen klatret 5,8 prosent. På fem års horisont har SKAGEN Vekst gitt 9,8 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning mot indeksens 11,2 prosent.

Det norske holdingselskapet Bonheur var blant månedens beste bidragsytere. Selskapet er blant annet investert i vindenergi, og de økende energiprisene slo positivt ut på forventningene. På den negative siden finner vi det kinesiske forsikringsselskapet Ping An. Selskapets salg lider under de stadige nedstengningene i Kina. Etter en lang periode med gode resultater har forvalterne redusert posisjonen i den danske farmaprodusenten Novo Nordisk. I stedet har forvalterne utnyttet fallet i finansaksjer til å øke eksponeringen i det koreanske banken KB Financial Group. Fondet prioriterer fortsatt attraktivt prisede selskaper innen finans og energi, som er sektorer hvor forventet inntjening ikke vil bli like hardt rammet i et klima med økende inflasjon.

Les månedsrapporten

Vi er her for deg

Rådgiverne i SKAGEN er spesialtrent til å finne investeringsløsningen som passer akkurat deg. 

Ta kontakt så hjelper vi deg arrow_right_alt
Børs

April: Markedets tålmodighet ble satt på prøve

April var preget av en nedgang i aksjemarkedene etter et sterkt første kvartal. Globale markeder ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Børs

Alexandra Morris: Mister markedet farten?

Aksjemarkedene rundt om i verden satte rekorder i første kvartal, men det lurer økonomiske og ...

Første kvartal: Oppgangen fortsatte

Stemningen blant investorene i utviklede markeder var høy, etter hvert som sentralbankene ...

Februar: Markedet overrasket nok en gang

De globale aksjemarkedene fortsetter sin sterke marsj fremover, drevet av robuste resultatrapporter ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up