Hopp til hovedinnholdet
Vindmøller i solnedgang
På mange måter viser investorer politikerne veien, særlig når det gjelder klimaendringer. På bildet ser man vindmøller i Rubio, Spania. Foto: Anna Jiménez Calaf/Unsplash

Den økende bevisstheten rundt miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsspørsmål (ESG) i investeringsbeslutninger er en av de største fremgangene i det 21. århundret. Vår kollektive samvittighet har vokst i takt med at institusjonelt eierskap har økt. Etisk og bærekraftig forretningsdrift er stadig viktigere for å tiltrekke seg både kunder og kapital.

  • Hvordan kan en sterk ESG-profil skape konkurransefortrinn og gi meravkastning
  • Hvorfor utgjør global oppvarming kompliserte og betydelige risikoer for alle selskaper
  • Hvordan det å håndtere klimaendringer kan skape muligheter og styrke selskapsengasjementet

Les hele artikkelen (på engelsk)  

Les også

Ansvarlige investeringer

SKAGENs investeringsfilosofi

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.