Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Vindmøller i solnedgang
På mange måter viser investorer politikerne veien, særlig når det gjelder klimaendringer. På bildet ser man vindmøller i Rubio, Spania. Foto: Anna Jiménez Calaf/Unsplash

Den økende bevisstheten rundt miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsspørsmål (ESG) i investeringsbeslutninger er en av de største fremgangene i det 21. århundret. Vår kollektive samvittighet har vokst i takt med at institusjonelt eierskap har økt. Etisk og bærekraftig forretningsdrift er stadig viktigere for å tiltrekke seg både kunder og kapital.

  • Hvordan kan en sterk ESG-profil skape konkurransefortrinn og gi meravkastning
  • Hvorfor utgjør global oppvarming kompliserte og betydelige risikoer for alle selskaper
  • Hvordan det å håndtere klimaendringer kan skape muligheter og styrke selskapsengasjementet

Les hele artikkelen (på engelsk)  

Les også

Ansvarlige investeringer

SKAGENs investeringsfilosofi

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up