Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

4 min lesing

- God reise med Aeroflot

Mange har et inntrykk av det russiske flyselskapet Aeroflot som et litt «skranglete» flyselskap. Gamle fordommer er en av grunnene til at aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki har investert i flygiganten. Aeroflot har faktisk fornyet flyparken betraktelig de seneste årene og dette gir dem en god konkurranseposisjon basert på lave driftskostnader i forhold til konkurrentene. Den attraktive prisingen i Aeroflot-aksjen henger nettopp sammen med feilinntrykket som mange fortsatt har av selskapet.

Tre gode grunner

  1. For det første er Aeroflot et relativt moderne flyselskap med en av de yngste flyflåtene blant større flyselskaper. Ved utgangen av 2017 hadde Aeroflot-gruppen 332 fly med en gjennomsnittsalder på 6,2 år. Ser man isolert sett på Aeroflot (gruppen består faktisk av 4 forskjellige flyselskaper) så opererer det 224 fly med en gjennomsnittsalder på kun 4,1 år.
  2.  Aeroflot-gruppen opererer nå en internasjonal flåte bestående primært av Airbus- og Boeingfly. Ved utgangen av 2017 eide Aeroflot-gruppen kun 7 Antonov fly og alle er leid ut til andre operatører. Til sammenligning flyr Aeroflot og de andre datterselskapene 176 Airbus og 98 Boeing fly.
  3. I tillegg er det verdt å nevne at Aeroflot også eier Russlands fremste lavprisselskap Pobeda som per i dag opererer 16 fly, primært på hjemmemarkedet. Vi tror at Pobeda har gode forutsetninger til å konkurrere med lavprissegmentet, mens Aeroflot forholder seg mer til utenlands- og forretningsreisende.

Lønnsom hjemmebase

I tillegg er Aeroflot hovedflyselskapet ved Sheremetyevo-flyplassen i Moskva, som er hjemmebasen deres.

Aeroflot-gruppen står for over 80% av passasjerene ved flyplassen og operer med en egen terminal. Vi tror dette gir selskapet en klar fordel på hjemmemarkedet, spesielt for transitpassasjerer som nå står for 13,5% av de flyvende. I tillegg er det verdt å nevne at Aeroflot-gruppen har en liten eierandel i Sheremetyevo, som gir en ekstra trygghet med tanke på fremtidig posisjonering, spesielt ettersom flyplassen planlegger en dobling av kapasiteten de neste 10 årene.

Mer aksjonærvennlig styre

Den russiske staten er fortsatt majoritetseier i Aeroflot. Selskapet drives også av nasjonale hensyn og er en viktig del av Russlands transportstrategi. For en minoritetsaksjonær som SKAGEN utgjør dette en annen type og økt risiko, sammenlignet med private selskaper. Selskapet måtte for eksempel gripe inn da en konkurrent gikk konkurs i 2015, og dette medførte en ekstrakostnad for selskapet.

Samtidig tror vi det statlige eierskapet gir Aeroflot visse konkurransefordeler som er viktige i det russiske markedet. På bakgrunn av sin ledene markedsposisjon operer Aeroflot de beste rutene og avgangstidene noe som er viktig for forretningsreisende og premium-segmentet.

Når det gjelder ESG -kriterier* har Aeroflot en ryddig struktur med uavhengige styremedlemmer. Etter restruktureringen i 2014/15 gjeninførte styret aksjonærutbyttet, som for 2016 var tilsvarende 50% av inntjening, opp fra 25% for 2013.

Utsikter til en god reise

På kort sikt blir aksjekursen primært drevet av svingninger i oljeprisen og internasjonale investorers syn på Russlands økonomiske forutsetninger. Aeroflots aksjekurs var meget sterk frem til sommeren 2017 da oljeprisen begynte å stige. Over en fjerdedel av kostnadene er drivstoff, dermed ser de fleste investorer på høyere oljepris som negativt for Aeroflot. I et litt lengre perspektiv har en stabilt høyere oljepris faktisk vært positivt for Aeroflot-aksjen, fordi Russlands økonomi er så avhengig av oljeproduksjon og eksport. Etter et kursfall på nesten 40% fra toppnoteringen i juli 2017 mener vi derfor at aksjen priser inn langt dårligere forutsetninger for inntjening enn det vi tror er realistisk.

På lengre sikt tror vi at selskapets egne grep mht modernisering av flyparken, nye ruter og vekst i lavprissegmentet gjennom Pobeda vil drive fortsatt god vekst i både antall reisende og selskapets inntjening. Vi ser også at aksjen har stabilisert seg, selv med høyere oljepris, i det siste og at resultatene for 4. kvartal 2017 ble godt mottatt av markedet.

Fortsetter selskapet å levere tror vi at Aeroflot har gode forutsetninger for å ta aksjonærer og SKAGEN Kon-Tiki med på en god reise de kommende årene.

* Environmental, Social and Governance / Miljø, Samfunn og Selskapsstyring


Aktiv forvaltning

Investeringer: 7 grunner til å velge aktiv forvaltning

Akkurat nå er det bare syv selskaper som dominerer den globale indeksen. Det er en stor fordel for ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aktiv forvaltning

Verdien av å tenke selv

Folk kan ha mange ulike syn på samme fakta. Dette ser vi tydelig nå når det går bra i markedet. Vi ...

Noen aktive forvaltere er mer aktive enn andre – heldigvis!

Diskusjonen om aktiv versus passiv forvaltning er gammel. Men de mest vellykkede blant de aktive ...

Vekstmarkedene byr på rask verdiskaping

Vekstmarkedene er spennende områder for investorer som tør å ta risiko og har mot til å utnytte det ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up