Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK

Rentefond

NOK
NOK
NOK

Select-fond

NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.