Hopp til hovedinnholdet
kr

Jeg jobber i:


år

kr

år

Har du allerede spart til pensjon?

kr

Rentefond

kr

Beregnet pensjonsutbetaling

0 kr/pr.år
Privat sparing: + kr 0
Tjenestepensjon: kr 0

Tilsvarer 0% av nåværende lønn.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.