Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Les også:

Pensjonprofilenes totalkostnad i 2018

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnadene i SKAGEN Pensjon-profilene består av et fast løpende forvaltningshonorar i tillegg til faste og variable kostnader i de underliggende fondene. Som følge av variabelt honorar i noen av de underliggende fondene, vil kostnadene i fondspakkene SKAGEN Select kunne variere fra år til år.

Tre nivåer for forventet kostnad

For å gi deg en pekepinn om hva de ulike pensjonsprofilene vil koste, har vi satt opp et tre ulike scenarier for hvor totalkostnadene er ventet å ligge:

  • Lavt nivå: Forutsetter at de underliggende aksjefondene gir 5 prosents dårligere avkastning enn indeks.
  • Middels nivå: Forutsetter at de underliggende aksjefondene leverer avkastning på linje med indeks.
  • Høyt nivå: Forutsetter at de underliggende aksjefondene gir 5 prosents bedre avkastning enn indeks.

Følgende tall viser beregnet totalkostnad per år for hver av fondspakkene SKAGEN Select:

SKAGEN Pensjon 100

Beregnet totalkostnad per år

Lavt nivå: 1,26 prosent
Middels nivå: 1,43 prosent
Høyt nivå: 1,78 prosent
0,20 prosent løpende kostnad er inkludert i totalkostnaden.

SKAGEN Pensjon 80

Beregnet totalkostnad per år

Lavt nivå: 1,11 prosent
Middels nivå: 1,24 prosent
Høyt nivå: 1,51 prosent
0,20 prosent løpende kostnad er inkludert i totalkostnaden.

SKAGEN Pensjon 60

Beregnet totalkostnad per år

Lavt nivå: 0,89 prosent
Middels nivå: 0,98 prosent
Høyt nivå: 1,18 prosent
0,10 prosent løpende kostnad er inkludert i totalkostnaden.

SKAGEN Select 30

Beregnet totalkostnad per år

Beregnet totalkostnad per år
Lavt nivå: 0,72 prosent
Middels nivå: 0,77 prosent
Høyt nivå: 0,89 prosent
0,10 prosent løpende kostnad er inkludert i totalkostnaden.

Kundevalgt pensjonsprofil

Ønsker du å sette opp din egen pensjonsprofil finner du kostnadene til alle våre fond her. 

For mer informasjon om kostnader i fondene, se fondenes Nøkkelinformasjon for investorer på hvert enkelt fonds side.

Mer informasjon:

Kostnader i våre andre fond

Nøkkelinformasjon (kiid) for alle fond

Prospekter for alle fond

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.