Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Hva er FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er amerikansk lovgivning som pålegger utenlandske selskap, enheter mv. som forvalter finansielle aktiva på vegne av amerikanske personer, å rapportere opplysninger om de finansielle aktivaene til amerikanske skattemyndigheter.

Gjelder FATCA i Norge?

Norge inngikk en mellomstatlig avtale (IGA) med amerikanske skattemyndighetene (IRS) i 2013.
Det er en modell 1-avtale mellom de norske skattemyndighetene og IRS om å utveksle informasjon om US-personer som har kontoer hos finansinstitusjoner i Norge (IGA-avtalen er gjensidig).

IGA-avtalen er tatt inn i norsk lov gjennom skatteforvaltningsloven kap. 7 og tilhørende      forskrift.

IGA-avtalen er tilgjengelig her (ekstern lenke) og forskriftene tilgjengelige her (ekstern lenke).

Norske skattemyndigheter har gitt rettledning til FATCA-reglene.

Hvem berøres av FATCA?

Enhver finansinstitusjon utenfor USA (FFI) som utbetaler inntekt fra en amerikansk kilde (f.eks. via investeringer i amerikanske selskaper/aksjer osv.) vil sannsynlig falle inn under FATCA.

Som en kapitalforvalter basert i Norge er SKAGEN derfor per definisjon en FFI som er nødt til å overholde FATCA.

Hva er SKAGENs FATCA-status?

SKAGEN er fullt i samsvar med FATCA

SKAGEN AS, forvaltningsselskapet, er en "ansvarlig enhet" (Sponsoring Entity) i henhold til FATCA

SKAGEN er en Reporting Model 1 FFI (rapporterende utenlandsk finansiell institusjon)

Har SKAGENs GIIN-numre?

GIIN-nummer for SKAGENs fond er:

 • SKAGEN Global: ZFN02A.00001.SF.578
 • SKAGEN Kon-Tiki: ZFN02A.00004.SF.578
 • SKAGEN Vekst: ZFN02A.00005.SF.578
 • SKAGEN Focus: ZFN02A.00017.SF.578
 • SKAGEN m2: ZFN02A.00012.SF.578
 • SKAGEN Avkastning: ZFN02A.00006.SF.578
 • SKAGEN Høyrente: ZFN02A.00008.SF.578
 • SKAGEN Select 100: ZFN02A.00018.SF.578
 • SKAGEN Select 80: ZFN02A.00019.SF.578
 • SKAGEN Select 60: ZFN02A.00020.SF.578
 • SKAGEN Select 30: ZFN02A.00021.SF.578
 • SKAGEN Select 15: ZFN02A.00022.SF.578

GIIN-nummeret til forvaltningsselskapet SKAGEN AS er: ZFN02A.00000.SP.578

Det er ikke nødvendig med eget GIIN-nummer for filialene.

Hvem hos SKAGEN kan jeg kontakte med spørsmål?

Alle spørsmål kan sendes til følgende e-postadresse: fatca@skagenfunds.com


Les mer på Skatteetatens nettsider.

Mer informasjon om trygghet for investorer:

Regler for våre fond

Håndtering av interessekonflikter

Retningslinjer for beste utførelse

Retningslinjer for utøvelse av eierstyring og bruk av stemmerett

Common Reporting Standard (på engelsk, åpnes i nytt vindu)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up