Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Michael Ancher, Skagens Gren, 1923. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN har vært en del av Storebrand konsernet siden 2017, og har siden da hatt dispensasjon fra Finanstilsynet til å drive som et eget forvaltningsselskap og datterselskap til Storebrand Asset Management. Hovedregelen i finansforetaksloven er at lik virksomhet innenfor samme konsern skal drives fra den samme juridiske enheten. Dispensasjonen er nå utløpt. Dette innebærer enkelte strukturelle endringer, etter godkjenning fra Finanstilsynet. Endringene forventes å tre i kraft i løpet av november 2023.

I den nye strukturen vil SKAGENs porteføljeteam fortsatt forvalte SKAGEN-fondenes porteføljer fra en egen juridisk enhet – som får navnet SKAGEN AS – etter en utkontrakteringsavtale med Storebrand Asset Management. På den måten opprettholdes SKAGEN som et aktivt og uavhengig investeringshus, og hovedmålet er fortsatt å skape god avkastning for kundene. Resten av organisasjonen vil bli overført til Storebrand Asset Management.

Hva betyr dette for kundene?

Kundene vil ikke merke noen endringer i kundeopplevelsen, utover at kundeforholdet deres juridisk sett blir overført til Storebrand Asset Management. Kundene trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelsen. SKAGENs tilbud til kundene vil være det samme, i tillegg kan de etter hvert få glede av et enda større tilbud av produkter og tjenester. Vår kundeservice, rådgivning og kommunikasjon vil ikke påvirkes av endringene.

- SKAGEN er kjent som et aktivt, verdibasert investeringshus med et sterkt kundefokus. Det vil ikke endre seg, og vi er fortsatt dedikert til å levere den beste risikojusterte avkastningen og service til alle kundene våre, sier administrerende direktør Tim Warrington.

- SKAGENs hovedmål er og har alltid vært å gi best mulig avkastning og service til kundene. Slik har SKAGEN gitt et verdifullt bidrag til Storebrand Asset Management de siste fem årene. Organisasjonsendringene som kommer er drevet av lover og reguleringer, og vi mener det er i kundenes beste interesse at SKAGEN opererer som et lokalt, uavhengig investeringsselskap, sier Jan Erik Saugestad, administrerende direktør i Storebrand Asset Management.

SKAGENs hovedkontor vil fortsatt ligge i Stavanger og våre rådgivere vil fortsatt være tilgjengelig for kundene. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up