Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

1. juli trer ny finansavtalelov i kraft for alle fondsforvaltere. For deg som kunde trenger du ikke foreta deg noe for å fortsette kundeforholdet.

Fra 1. juli 2023 vil loven også gjelde for handel med verdipapirfond, og vi må derfor inngå en kundeavtale basert på bestemmelsene i denne loven med alle våre kunder, både nye og eksisterende.

Hva betyr dette for deg?

  • Kundeavtalen viser tydelig hvilke rettigheter og plikter du har som kunde.
  • Kundeavtalen påvirker ikke våre verdipapirfond eller de tjenestene vi tilbyr.
  • Avtalene er like for alle som kjøper fond fra oss. Alle SKAGENs kunder som er bosatt i Norge omfattes av den samme kundeavtalen.
  • Du trenger ikke å gjøre noe med de verdipapirfondene du allerede har kjøpt hos oss.
  • Her finner du vår standard kundeavtale og vanlige forretningsvilkår. Vi anbefaler deg å lese disse.

Hvis du ønsker å motta kundeavtalen og forretningsvilkårene via post eller e-post, kan du be om dette kostnadsfritt ved å ringe oss.

Her er noen viktige punkter i avtalen for deg som er fondskunde:

Ufravikelighet

Den nye loven er innført for å beskytte deg som forbruker, og den gjelder alltid i forholdet mellom oss.

Kommunikasjon

Vi foretrekker å kommunisere elektronisk. Hvis du allerede har avtalt bruk av e-post og SMS som kommunikasjonskanaler, vil vi fortsette å bruke disse. Hvis du ikke ønsker digital kommunikasjon, kan du be om å bli unntatt fra dette.

Oppsigelse/heving

Vi kan si opp avtalen med deg av saklige grunner. Eksempler på slike grunner er beskrevet i kundeavtalen med vilkår.

Avvikling

I henhold til finansavtaleloven har vi rett til å avslutte kundeforholdet eller sperre tjenesten hvis det er nødvendig for at vi skal oppfylle våre plikter i henhold til lover, forskrifter eller pålegg fra offentlige myndigheter eller domstoler.

Endringer i avtalen

Du kan akseptere endringer i kundeavtalen og forretningsvilkårene ved å ikke gjøre noe aktivt.

Husk at kundeavtalen er en forutsetning for å være kunde hos SKAGEN og alle andre norske forvaltningsselskaper.

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up