Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Mynter i glass
Har du penger investert i SKAGEN Høyrente vil du få tilført nye andeler ved årsskiftet. Foto: Shutterstock

SKAGEN utfører utdelingen med effektiv dato 31.desember 2022, og vises på din SKAGEN-konto. Utdelingen får innvirkning på kursen for 2. januar, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.

Utdeling i SKAGEN Høyrente

Avkastning per andel (NOK) 2,0000
Kurs det skal reinvesteres til (NOK) 100,3942
Avkastningsandeler per andel 0,01992214696

For ordens skyld blir det ikke utdeling i SKAGEN Avkastning for 2022. I rentefond er det det skattemessige resultatet som blir utdelt. Det består av realisert gevinst/tap, renteinntekter og forvaltningshonorar. Dette var negativt for 2022 for SKAGEN Avkastning. Her var kurstapene på fondets investeringer høyere enn fondets inntekter fra rentekupongene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up