Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeforvalter Sigve D. Stabrun i likviditetsfondet SKAGEN Høyrente. Foto: Storebrand

Det er mye oppmerksomhet rundt næringseiendom generelt og Heimstaden spesielt om dagen. SKAGEN Høyrente er investert i seniorobligasjonene i Heimstaden Bostad, som utgjør rundt 1,7 prosent av porteføljen i fondet.

De siste dagene har selskapet falt 70 prosent. Høyere renter og økte eiendomsyielder legger press på hele sektoren. Det slår tydelig ut for Heimstaden som har en eiendomsmasse på ca SEK 340mrd som i all hovedsak består av utleieleiligheter i Nord-Europa. De leverer godt operasjonelt, men finansielle nøkkeltall svekker seg kvartal for kvartal.

- Vi mottok for kort tid siden det vi anser som et godt bud på obligasjonslånet i Heimstaden Bostad med forfall i 2026 og valgte derfor å redusere eksponeringen i fondet noe. Etter dette salget ligger vi nå i SKAGEN Høyrente med en eksponering på 1,7 prosent i Heimstaden Bosted, fordelt på tre lån med forfall i 2024 og 2025, sier porteføljeforvalter Sigve D. Stabrun.

SKAGEN Høyrente er nå eksponert mot rundt 90 utstedere fordelt på omlag 140 lån. Verdiutviklingen i disse lånene varierer noe over tid, som det skal og bør gjøre i et kreditt-fond som SKAGEN Høyrente. Verdiutviklingen i Heimstaden-obligasjonene har vært negativ, men utgjør en liten andel av fondet, og har dermed  ikke påvirket avkastningen i fondet i nevneverdig grad, eller utover det man tidvis må forvente.  SKAGEN Høyrente har levert over 4 prosent avkastning til sine andelseiere siste 12 måneder, og er blant de beste fondene i sin fondskategori (VFF kategori: Likviditetsfond) målt ved avkastning i denne perioden. Fondet er også beste fond i sin fondskategori siste 3, 4 & 5 år sammen med søsterfondet Storebrand Kort Kredit IG.

- Vi er komfortabel med posisjonene vi har i fondet, men vi er et aktivt forvaltet fond og evaluerer og vurderer posisjonene våre fortløpende, sier Sigve.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up