Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Høyrente samt SKAGEN Select 80, 60, 30 og 15 får nye referanseindekser fra 1. april. Endringen ble godkjent av styret i SKAGEN 30. mars 2023. Årsaken til endringen er å få en sammenligning som bedre reflekterer fondenes mandat og risiko da nye indekser nå er tilgjengelige.  

De nye indeksene er:  

SKAGEN Høyrente: NBP Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD) 
SKAGEN Select 80: 44% MSCI All Country World Index, 16% MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 16% MSCI Emerging Markets Index, 4% MSCI All Country World Index Real Estate IMI, 12% NOLIQSTD, 8% NORM2FRN  
  
SKAGEN Select 60: 33% MSCI All Country World Index, 12% MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 12% MSCI Emerging Markets Index, 3% MSCI All Country World Index Real Estate IMI, 16% NOLIQSTD, 16% NORM2FRN, 8% NORM123D3  
  
SKAGEN Select 30: 18% MSCI All Country World Index, 6% MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 6% MSCI Emerging Markets Index, 18% NOLIQSTD, 18% NORM2FRN, 34% NORM123D3  
  
SKAGEN Select 15: 9% MSCI All Country World Index, 3% MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 3% MSCI Emerging Markets Index, 18% NOLIQSTD, 18% NORM2FRN, 49% NORM123D3 
  
På grunn av endringene i referanseindeks vil de enkelte fondenes avkastningshistorikk ikke være representative. Derfor vil vi ikke sammenligne fondenes avkastning med referanseindeksene for tidsperioder senere enn 1. april 2023.  

Lurer du på noe?

De nye referanseindeksene vil ikke ha noen innvirkning på fondenes avkastning. Har du spørsmål til oss rundt endringene er du velkommen til å ta kontakt med oss på epost kundeservice@skagenfondene.no eller 51 80 39 00. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up