Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Agenda:

1) Valg av møteleder og to andelseiere til å signere protokollen

2) Valg av ett styremedlem og ett varamedlem til styret i SKAGEN AS

I. Valgkomiteen innstiller at nåværende andelseiervalgt styremedlem Karen Elisabeth Ohm Heskja gjenvelges med varighet til 2025.

II. Valgkomiteen innstiller at nåværende andelseiervalgt varamedlem Hilde Hukkelberg gjenvelges med varighet til 2025.

3) Valg av ett medlem til valgkomiteen

I. Styret innstiller at nåværende medlem Trude Stav Haye gjenvelges med varighet til 2026.

 

Stemmegivning

Andelseiere i SKAGEN Fondene kan forhåndsstemme i perioden 20. april til 2. mai 2023. Stemmeseddel kan lastes ned her eller ved å kontakte Kundeservice på telefon 51 80 39 00.

Forhåndsstemme sendes inn til legal@skagenfondene.no eller til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger, att: Kundeservice. Beholdning per 2. mai 2023 vil være avgjørende for antall stemmer.

Forhåndsstemmer må være SKAGEN i hende senest 2. mai 2023.

Det vil også være mulig å avgi stemme under selve møtet. Du må da registrere deg ved ankomst, og senest innen møtet starter.

I valget justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer.

Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Godkjent fullmaktsskjema er tilgjengelig her eller du kan ta kontakt med Kundeservice på telefon 51 80 39 00. Husk gyldig legitimasjon og eventuell firmaattest, ikke eldre enn tre måneder.

Påmelding

Påmelding til valgmøtet kan gjøres per e-post til legal@skagenfondene.no eller ordinær post til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Påmelding må være SKAGEN i hende senest 2. mai 2023.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte kundeservice på telefon 51 80 39 00.

Vennlig hilsen

Styret i SKAGEN AS

Jan Erik Saugestad

Styreleder

Stemmeseddel

Fullmakt

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up