Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Tellus ble etablert i september 2006. Fondet investerer i stats- eller statsgaranterte obligasjoner og sertifikater over hele verden med tilhørende valutakursrisiko.

De siste årene har SKAGEN Tellus ikke klart å tiltrekke seg tilstrekkelig kapital, fordi mandatet har vært vanskelig å selge til kunder. Fondet ser ut til å ha begrensete muligheter til å oppnå det vi mener er en tilstrekkelig størrelse*. SKAGEN har derfor besluttet å stenge ned fondet for å ivareta våre kunders langsiktige interesser.

Porteføljeforvalter i SKAGEN Tellus, Sondre Solvoll Bakketun, vil fortsatt være en del av SKAGENs porteføljeteam.

Finanstilsynet har godkjent nedleggelsen, andelseierne er informert og handelen i fondet er stengt.

Har du noen spørsmål rundt nedleggelsen kan du kontakte kundeservice på telefon 51 80 39 00 eller e-post kundeservice@skagenfondene.no

* Per 26. oktober hadde SKAGEN Tellus 316 millioner NOK i forvaltningskapital.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up