Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Agenda:

1. Valg av møteleder og to andelseiere til å signere protokollen

2. Valg av ett styremedlem til styret i SKAGEN AS

I. Valgkomiteen innstiller at nåværende andelseiervalgt styremedlem Per Gustav Blom gjenvelges med varighet til 2024.

3. Valg av ett medlem til valgkomiteen

I. Styret innstiller at Stig Finnesand velges med varighet til 2025, som erstatning for nåværende medlem Trude Marit Risnes.

Informasjon om innstilte medlem til valgkomiteen Stig Finnesand

Finnesand har jobbet 6 år I SKAGEN som prosjektleder. Siden juni 2018 har han vært daglig leder for Nordic Edge. Nordic Edge er et samarbeid mellom næringslivet, forsknings- og utviklingsmiljøer og offentlige aktører.

Stemmegivning

Andelseiere i SKAGEN Fondene kan forhåndsstemme i perioden 15. mars til 1. april 2022. Stemmeseddel kan hentes på www.skagenfondene.no  eller ved å kontakte Kundeservice på telefon 51 80 39 00.

Forhåndsstemme sendes inn til legal@skagenfondene.no eller til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger, att: Kundeservice. Beholdning per 1. april 2022 vil være avgjørende for antall stemmer.

Forhåndsstemmer må være SKAGEN i hende senest 1. april 2022.

Det vil også være mulig å avgi stemme under selve møtet. Du må da registrere deg ved ankomst, og senest innen møtet starter.

I valget justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer.

Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Godkjent fullmaktsskjema er tilgjengelig på www.skagenfondene.no eller du kan ta kontakt med Kundeservice på telefon 51 80 39 00. Husk gyldig legitimasjon og eventuell firmaattest, ikke eldre enn tre måneder.

Påmelding

Påmelding til valgmøtet kan gjøres per e-post til legal@skagenfondene.no eller ordinær post til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Påmelding må være SKAGEN i hende senest 1. april 2022.

Nærmere informasjon finner du på www.skagenfondene.no eller ved å ta kontakt med Kundeservice på 51 80 39 00.

 

Vennlig hilsen

Styret i SKAGEN AS

Jan Erik Saugestad

Styreleder

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up