Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

HR-direktør Marianne Øvrebø Nordgård og HR-konsulent Bente Andresen Huus  er tilfreds med plasseringen på SHE index og bruker det som inspirasjon til arbeidet fremover.

Torsdag ble SKAGEN kåret til et av landets bedre selskaper når det gjelder balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte, mangfold og inkludering og balanse mellom jobb og fritid. Med 87 av 100 mulige poeng havnet SKAGEN på en 12. plass, kun ett poeng fra topp 10 plassering. Over 120 selskaper deltok i undersøkelsen.

- Vi er selvfølgelig både stolte og glade for at vårt langsiktige arbeid blir anerkjent. Denne kåringen er et tydelig tegn på at vi er på rett vei. I SKAGEN er vi opptatt av å ha en god balanse mellom kjønn, kulturer og ulik fagkompetanse, nettopp for å kunne være en relevant og spennende arbeidsplass og ikke minst dekke kundenes behov. Vi mener at likestilling og mangfold er en forutsetning for å få fornøyde kunder. Vi skal speile samfunnet og kundene våre, sier Marianne Øvrebø Nordgård.

Det er fjerde gang SHE index powered by EY publiseres. Hensikten bak indeksen er å finne en måte og dokumentere hvor likestilte selskaper faktisk er, og hvordan man kan jobbe for å forbedre de faktorene som må på plass for å oppnå fremgang. Indeksen måler:

·         Faktisk kjønnsbalanse (styre, ledelse, ledere, alle ansatte)

·         Retningslinjer og målsettinger

·         Tiltak

·         Lønnsforskjeller mtp kjønn

·         Ansattutvikling og rekruttering

·         Generelt mangfold og inkludering

 

Ledelsens innsats for å fremme bedre balanse og mangfold samt rapportering til styret er viktige faktorer i indeksen.

-Vi vet at selskaper der det er likestilling og mangfold har høyere avkasting og bedre økonomi. Derfor har SKAGEN selv ønsket å sette søkelyset på dette, og sett på hvordan vi kan bedre denne skjevheten. Vi har tatt flere grep det siste året, og dette reflekteres i den høye scoren fra SHE index. Målet vårt må selvsagt derfor være å komme enda høyere opp neste gang, og vil jobbe systematisk med dette i arbeidet fremover, sier Nordgård.

Les mer om SHE index powered by EY

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up