Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Rentefondet SKAGEN Avkastning er SKAGENs nest eldste fond, og har hatt den norske obligasjonsindeksen ST4X som referanseindeks siden oppstart. Fondet er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i det norske pengemarkedet og i globale statsobligasjoner. Omtrent 80 prosent av kapitalen investeres i obligasjoner og sertifikater utstedt av finansinstitusjoner i Norge. Den resterende andelen investeres i statsobligasjoner over hele verden. Den tidligere referanseindeksen reflekterer ikke fondets investeringsunivers og risiko i tilstrekkelig grad.

Det fins ingen indeks som fullt ut reflekterer fondets mandat og risiko, derfor vil en kombinasjon av to indekser være et bedre alternativ.

Den nye referanseindeksen til SKAGEN Avkastning vil være en vektet indeks bestående av 80 prosent NORM2FRN og 20 prosent ST5X. NORM2FRN-indeksen (det fulle navnet er NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK). Dette er en variabel indeks som dekker det norske kredittmarkedet, blant annet bankgjeld, obligasjoner med fortrinnsrett og obligasjoner utstedt av lokale myndigheter. ST5X dekker norske statsobligasjoner med fem års durasjon.

Den nye indeksen for SKAGEN Avkastning blir en sammensatt indeks bestående av NORM2FRN og ST5X og endringen gjelder fra 23. juni 2020. Endringen vil ikke føre til endring i forvaltningshonoraret i fondet. 

Lurer du på noe?

Visste du at som kunde i SKAGEN har du mange dyktige rådgivere til din disposisjon, helt uten ekstra kostnad? Ta kontakt med oss , eller finn din rådgiver så hjelper vi deg.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up