Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN utfører utdelingen med effektiv dato 31.desember 2019, og dette vil vises på din SKAGEN-konto i løpet av 3. januar 2020. Utdelingen får innvirkning på kursen for 2. januar, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.

Utdelingen vil bli gjennomført 3. januar og beholdningen din i rentenfond vil være korrekt i løpet av denne dagen.

Utdeling i SKAGEN Høyrente

Avkastning per andel (nok)  1,9500
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 101,0416
Avkastningsandeler per andel  0,0193

Utdeling i SKAGEN Avkastning

Avkastning per andel (nok) 4,4200
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 138,7092
Avkastningsandeler per andel 0,0319

Utdeling i SKAGEN Tellus A

Avkastning per andel (nok) 7,7500
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 114,4905
Avkastningsandeler per andel 0,0677

SKAGEN Select 15

Avkastning per andel (nok) 1,2800
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 105,0761
Avkastningsandeler per andel 0,0122

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up