Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Carl Locher, Winter's day. Hornbæk. View towards Nakkehoved, Ca. 1885. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN Insight ble startet i september 2017 og tilbød andelseierne en portefølje av globale selskaper som var omfattet av aktivistkampanjer. Ideen bak denne typen mandat er fortsatt god, men SKAGEN Insight har ikke oppnådd tilstrekkelig volum. Det smale mandatet har vist seg vanskelig å selge og fondet ser ut til å ha begrenset mulighet til å komme opp i tilstrekkelig størrelse. SKAGEN anser at det er i kundenes interesse å avvikle fondet.

Finanstilsynet har godkjent nedleggelsen, informasjon er sendt til andelseierne og handelen i fondet er stengt.

Har du noen spørsmål om nedleggelsen kontakt Kundeservice på telefon 51 80 39 00, eller send en e-post til kundeservice@skagenfondene.no.

* Fra 10. januar 2020 hadde SKAGEN Insight 198 mill. NOK under forvaltning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up