Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Vi ønsker andelseiere i SKAGEN Fondene velkommen til valgmøte i SKAGENs lokaler i Skagen 3, Torgterrassen (inngang i 3. etasje) i Stavanger, mandag 2. mars 2020 kl. 14:00.

Agenda for valgmøtet:

  1. Valg av møteleder og to andelseiere til å signere protokollen
  2. Valg av ett styremedlem til styret i SKAGEN AS
    • Valgkomiteen innstiller at nåværende andelseiervalgt styremedlem Per Gustav Blom gjenvelges med varighet til 2022.
  3. Valg til valgkomiteen
    • Styret innstiller at Trude Stav Haye velges med varighet til 2023

Stemmegivning

Andelseiere i SKAGEN Fondene kan forhåndsstemme i perioden 17. februar til 26. februar 2020. Stemmeseddel kan du laste ned her eller ved å kontakte Kundeservice på telefon 51 80 39 00.

Forhåndsstemme sendes inn til legal@skagenfondene.no eller til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger, att: kundeservice. Beholdning per 26. februar 2020 vil være avgjørende for antall stemmer.

Det vil også være mulig å avgi stemme under selve møtet. Du må da registrere deg ved ankomst, og senest innen møtet starter.

I valget justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer.

Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Godkjent fullmaktsskjema finner du her eller ved å ta kontakt med Kundeservice på telefon 51 80 39 00. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

Påmelding

Påmelding til valgmøtet kan gjøres per e-post til legal@skagenfondene.no eller ordinær post til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Påmelding må være SKAGEN i hende senest 26. februar 2020.

Nærmere informasjon finner du ved å ta kontakt med Kundeservice på 51 80 39 00.

 

Vennlig hilsen

Styret i SKAGEN AS

Jan Erik Saugestad

Styreleder

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up