Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Fra neste år endrer SKAGEN retningslinjene for når vi fastsetter kurser. Endringene innebærer at det ikke vil bli satt kurs når markedene som utgjør en betydelig andel av porteføljene er stengt. Det vil heller ikke være åpent for tegning og innløsning på disse dagene. Fondene vil fortsatt være stengt på offentlige høytidsdager.

De nye retningslinjene vil i første omgang kun omfatte SKAGEN Global, siden det er det eneste fondet per nå som har en betydelig andel av kapitalen investert i USA, og følgelig vil være stengt på offentlige høytidsdager der.

De oppdaterte retningslinjene vil gjelde for alle SKAGENs norskregistrerte fond, og vil tre i kraft 4. januar 2021. På denne måten vil SKAGEN få samme retningslinjer som Storebrand gruppen, og de fleste andre forvaltere i bransjen.

Handelskalender for 2021

Du finner oversikten over handelsdager under. Alle endringer vil bli offentliggjort på våre nettsider.

imagekowvo.png

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up