Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Utdelingen i rentefondene vil bli utført med effektiv dato 31.desember 2018, og dette vil vises på din SKAGEN-konto i løpet av 2. januar 2019. Utdelingen får innvirkning på kursen for 2. januar, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.

Denne utdelingen kan virke forvirrende dersom du sjekker beholdningen din på Handelsportalen  den 2.januar. Markedsverdien vil ikke være korrekt store deler av denne dagen. Din beholdning og markedsverdi skal være korrekt fra 3. januar 2019.

Utdeling i SKAGEN Høyrente

Avkastning per andel (nok) 1,3300
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 100,7879
Avkastningsandeler per andel 0,013196

Utdeling i SKAGEN Avkastning

Avkastning per andel (nok) 2,183
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 137,5325
Avkastningsandeler per andel 0,015873

Utdeling i SKAGEN Tellus A

Avkastning per andel (nok) 5,272
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 113,935
Avkastningsandeler per andel 0,046272

SKAGEN Select 15

Avkastning per andel (nok) 0,4541
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 99,432
Avkastningsandeler per andel 0,004567

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up