Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Agenda for valgmøtet:

 1. Valg av møteleder og to andelseiere til å signere protokollen
 2. Styrets beretning
 3. Revisors beretning
 4. Valg av ett styremedlem og ett varamedlem til styret i SKAGEN AS
  • Nåværende andelseiervalgt styremedlem Martin Peterssons valgperiode utløper ved valgmøtet. Valgkomiteen innstiller på at nåværende varamedlem Aina Haug inngår som andelseiervalgt styremedlem med varighet til 2021.
  • Nåværende andelseiervalgt varamedlem Aina Haug innstilles som andelseiervalgt styremedlem. Valgkomiteen innstiller på at Hilde Hukkelberg inngår som andelseiervalgt varamedlem i styret med varighet frem til 2021.
 5. Valg til valgkomiteen
  • Styret innstiller at nåværende medlem av valgkomiteen Trude Marit Risnes gjenvelges med varighet til 2022

Informasjon om innstilte styremedlem Hilde Hukkelberg

Hilde Hukkelberg har sitt daglig virke i London og jobber som Direktør for Innovasjon Norge med ansvar for UK og Irland. Hun leder også Tech City Executive Accelerator (TEA). Hukkelberg har arbeidet en årrekke i Storbritannia og har også i en periode jobbet tett med innovasjonsmiljøer i Silicon Valley. Hun har en MBA fra University of Bath og studert mekanisk ingeniørfag ved NTNU. Hukkelberg har sterk internasjonal erfaring og jobber tett med små og store norske selskaper som ønsker vekst internasjonalt. Hun har bred innsikt innenfor områder som kunstig intelligens (AI) og digitalisering og har bredt internasjonalt nettverk.

Stemmegivning

Andelseiere i SKAGEN Fondene kan forhåndsstemme i perioden 20. februar til 1. mars 2019 ved å benytte denne stemmeseddelen, eller ved å kontakte Kundeservice på telefon 51 80 39 00.

Forhåndsstemme sendes inn til legal@skagenfondene.no eller til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger, att: Kundeservice. Beholdning pr. 1. mars 2019 vil være avgjørende for antall stemmer.

Det vil også være mulig å avgi stemme under selve møtet. Du må da registrere deg ved ankomst, og senest innen møtet starter.

I valget justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig, ved å benytte dette fullmaktskjemaet. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

Informasjonsmøte

Etter at den formelle delen av valgmøtet er over vil vi gå direkte videre med et informasjonsmøte og en status oppdatering fra fondene. Det blir lett servering etter møtet. Ta gjerne med venner og familie som vil høre mer om SKAGEN, møtet er åpent for alle.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema får du ved å ta kontakt med Kundeservice på 51 80 39 00.

Les også

Meld deg på vinterens SKAGEN-møter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up