Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Vedrørende SKAGEN Kon-Tiki

Den nye andelsklassen (andelsklasse F) vil ha et minstetegningskrav på 50 millioner norske kroner. Andelsklassen vil ha en fast forvaltningsgodtgjørelse på 2,0% p.a. Videre vil klassen ha en asymmetrisk resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse hvor bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseierne og SKAGEN. Klassen har relativt høyvannsmerke, samt at det vil være tak på totale kostnader.

Andelsklassen vil være åpen for alle som fyller krav til minstetegning.

Endringen får ingen betydning for eksisterende andelseiere som er investert i øvrige andelsklasser i fondet.  

Fondets vedtekter er tilgjengelig ved henvendelse til SKAGEN.

 

Vedrørende SKAGEN Global

Den nye andelsklassen (andelsklasse E) vil ha minstetegningskrav på 100 millioner norske kroner. Andelsklassen vil ha en fast forvaltningsgodtgjørelse på 1,0% p.a. Videre vil klassen ha en asymmetrisk resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse hvor bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseierne og SKAGEN. Klassen har relativt høyvannsmerke.

Andelsklassen vil være åpen for alle som fyller krav til minstetegning.

Endringen får ingen betydning for eksisterende andelseiere som er investert i øvrige andelsklasser i fondet.  

Fondets vedtekter er tilgjengelig ved henvendelse til SKAGEN.

 

Vedrørende SKAGEN Focus

Den nye andelsklassen (andelsklasse D) vil ha minstetegningskrav på 250 norske kroner. Andelsklassen vil ha en fast forvaltningsgodtgjørelse på 1,6% p.a. Videre vil klassen ha en asymmetrisk resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse hvor bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseierne og SKAGEN. Klassen har relativt høyvannsmerke, samt at det er tak på totale kostnader.

SKAGEN Focus markedsføres i flere europeiske land. I flere av disse er det vanlig praksis å tilby en asymmetrisk honorarmodell med såkalt høyvannsmerke som kobles til en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse, i stedet for en symmetrisk honorarmodell med en minimum og maksimum avgift. For å møte behovet for en asymmetrisk honorarmodell, først og fremst for distributører og profesjonelle kunder, lanseres nå den nye andelsklasse D.

Andelsklassen vil være åpen for alle som fyller krav til minstetegning. Med den nye andelsklassen vil kunder kunne velge mellom en andelsklasse med en symmetrisk resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse (andelsklasse A) og en asymmetrisk resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse (andelsklasse D) med høyere fast forvaltningsgodtgjørelse. Hvilken andelsklasse som vil ha den gunstigste honorarmodellen vil variere fra år til år, avhengig av fondets avkastning.

Endringen får ingen betydning for eksisterende andelseiere som er investert i øvrige andelsklasser i fondet.

Fondets vedtekter er tilgjengelig ved henvendelse til SKAGEN.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up