Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Styret i forvaltningsselskapet SKAGEN AS har representanter valgt av andelseierne i SKAGENs verdipapirfond. Valget foretas på et årlig valgmøte, og det er en valgkomité som innstiller overfor valgmøtet. Valgkomiteen består av Trude Marit Risnes (leder), Terje Vareberg og Per Olof Höglund. På valgmøtet den 6. mars 2019 skal det velges ett andelseiervalgt styremedlem for en toårsperiode.

 

Kriterier for andelseiervalgte styremedlemmer i SKAGEN:

  • må oppfylle nødvendige krav til hederlig vandel og erfaring
  • må ikke være aksjeeier, tillitsvalgt eller ansatt i SKAGEN AS, Storebrand Asset Management AS, Storebrand ASA, annet forvaltningsselskap for verdipapirfond eller Handelsbanken (SKAGEN Fondenes depotmottaker)
  • må ikke ha en nær personlig relasjon til noen av styrets medlemmer, hovedaksjeeiere eller daglig ledelse i SKAGEN eller til styret, hovedaksjeeiere eller daglig ledelse i Storebrand Asset Management AS eller Storebrand ASA
  • må ikke være øverste sjef i et børsnotert selskap

Forslag til andelseiervalgte styremedlemmer kan sendes valgkomiteen v/styresekretær Tone Willoch Rettedal på epost twr@skagenfondene.no, eller via post til SKAGEN, postboks 160, 4001 Stavanger.

Frist for forslag til kandidater er 15, oktober 2018.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up