Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Portrett av mann
Tim Warrington er ny administrerende direktør i SKAGEN.

Tim Warrington har vært ansatt i SKAGEN i over ti år, og det at han nå overtar som administrerende direktør vil sikre kontinuitet og at kundene blir godt ivaretatt. Han har vært ansvarlig for internasjonal og norsk distribusjon før han tok over som viseadministrerende direktør i juni 2013.

- Tim har solid bransjekunnskap, sterke lederegenskaper og han representerer kontinuitet og stabilitet for ansatte og kunder. Vi er trygge på at han har den rette forretningskompetansen og besluttsomheten som trengs for å lede selskapet og gjennomføre SKAGENs strategi i tiden fremover, sier Odd Arild Grefstad, styreleder i SKAGEN og administrerende direktør i Storebrand

Alexandra Morris vil fortsette som investeringsdirektør, med ansvar for forvaltningsteamene, en stilling hun har hatt siden september 2016.

 - Viktige steg har allerede blitt gjennomført for å bygge en felles operasjonell plattform for SKAGEN og Storebrand, samt å styrke distribusjonen. Samtidig er SKAGENs posisjon som en uavhengig investeringsforvalter ivaretatt, samt evnen til å generere verdier for kundene. Med Tim som leder og Alexandra som investeringsdirektør har vi nå et sterkt lederteam som sikrer stabilitet og videreutvikling, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

- Det er en ære å bli utnevnt som administrerende direktør i SKAGEN. SKAGEN er velkjent som en uavhengig fondsforvalter med en konsistent investeringsfilosofi og sterkt kundefokus. Jeg ser frem til å lede selskapet gjennom neste fase sammen med Storebrand. Det viktigste for oss vil fortsatt være å levere best mulig risikojustert avkastning til og oppfølging av alle våre kunder, sier Tim Warrington.

I tillegg til ti års erfaring i SKAGEN er Tim styreleder i Group of Boutique Asset Managers, en forening av 17 uavhengige fondsforvaltningsselskaper over hele verden. Før han begynte i SKAGEN hadde Tim 20 års ledererfaring fra det britiske forsvaret.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up