Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right

På bakgrunn av innføringen av GDPR (General Data Protection Regulation) og ny norsk personopplysningslov har vi endret punkt 17 i SKAGENs Alminnelige forretningsvilkår for å reflektere dette. De oppdaterte vilkårene finner du på våre nettsider.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.