Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN utfører utdelingen med effektiv dato 31.desember 2017, og dette vil vises på din SKAGEN-konto i løpet av 2. januar 2018. Utdelingen får innvirkning på kursen for 2. januar, som blir nedjustert tilsvarende økningen av antall andeler.

Denne utdelingen kan virke forvirrende dersom du sjekker beholdningen din på Handelsportalen  den 2.januar. Markedsverdien vil ikke være korrekt store deler av denne dagen. Din beholdning og markedsverdi vil være korrekt fra 3. januar 2018.

Utdeling i SKAGEN Høyrente

Avkastning per andel (nok) 1,3145
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 100,9143
Avkastningsandeler per andel 0,013026

Utdeling i SKAGEN Avkastning

Avkastning per andel (nok) 2,4433
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 138,6684
Avkastningsandeler per andel 0,017620

Utdeling i SKAGEN Tellus A

Avkastning per andel (nok) 4,8851
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 119,0111
Avkastningsandeler per andel 0,041047

Utdeling i SKAGEN Credit NOK

Avkastning per andel (nok) 1,4529
Kurs det skal reinvesteres til (nok) 101,7083
Avkastningsandeler per andel 0,014285

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up