Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Til tross for geopolitisk uro, naturkatastrofer og en rekke politiske valg står 2017 igjen som et godt år for de som var investert i de globale aksjemarkedene. Vi har oppsummert året for SKAGENs aksjefond, og ser hvordan fondene er posisjonert for 2018.

SKAGEN Global: Oppadgående markeder tross naturkatastrofer og geopolitisk uro

2017 karakteriseres ved generelt stigende aksjekurser i de fleste regioner. Det nøt også andelseierne i SKAGEN Global godt av med absoluttavkastning på 16,6 prosent, marginalt lavere enn referanseindeksen MSCI All Country World Index på 17,8 prosent.

SKAGEN Kon-Tiki: Et godt år for vekstmarkedsaksjer

2017 var det beste året for vekstmarkedsaksjer siden 2010. Det var også det andre året på rad at vekstmarkedene leverte bedre avkastning enn de utviklede markedene.

SKAGEN Vekst: Et år med vekst

- Bullmarkeder dør ikke av alder alene og vi posisjonerer oss deretter, skriver porteføljeforvalter Øyvind Fjell om utsiktene for SKAGEN Vekst i 2018.

SKAGEN Focus: Big in Japan

SKAGEN Focus leverte god absoluttavkastning i 2017, med 16,9 prosent i løpet av året. Fondets referanseindeks ga 17,8 prosent i samme periode.

SKAGEN m2: Et strålende år for SKAGEN m2

SKAGEN m2 leverte sterke 22,3 prosent avkastning i 2017, mot referanseindeksens 16,0 prosent. Også på tre års sikt er avkastningen i verdensklasse.

Les årsoppsummeringen for 2017

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up