Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Finanstilsynet har godkjent opprettelse av andelsklasser i det globale skyggeaktivistfondet SKAGEN Insight. Det nåværende fondet endrer navn til SKAGEN Insight A. I tillegg får fondet andelsklassene SKAGEN Insight B og SKAGEN Insight C.

SKAGEN Insight B har lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A, og er åpen for enhver investor som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar vederlag fra forvaltningsselskapet.

SKAGEN Insight C er åpen for investorer som har andeler i fondet (eksklusiv andelsklasse B) til en kostpris på minst 10.000.000 norske kroner.

Andelseiere som ønsker mer informasjon om godkjennelsesprosessen kan kontakte SKAGEN på telefon 51 80 39 00 eller e-post legal@skagenfondene.no.

SKAGEN Insight B og C vil være åpen for handel fra og med 15. januar.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up