Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Finanstilsynet har godkjent opprettelse av andelsklasser i det globale skyggeaktivistfondet SKAGEN Insight. Det nåværende fondet endrer navn til SKAGEN Insight A. I tillegg får fondet andelsklassene SKAGEN Insight B og SKAGEN Insight C.

SKAGEN Insight B har lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A, og er åpen for enhver investor som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar vederlag fra forvaltningsselskapet.

SKAGEN Insight C er åpen for investorer som har andeler i fondet (eksklusiv andelsklasse B) til en kostpris på minst 10.000.000 norske kroner.

Andelseiere som ønsker mer informasjon om godkjennelsesprosessen kan kontakte SKAGEN på telefon 51 80 39 00 eller e-post legal@skagenfondene.no.

SKAGEN Insight B og C vil være åpen for handel fra og med 15. januar.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up