Hopp til hovedinnholdet

SKAGEN m2 markedsføres i flere europeiske land der asymmetrisk honorarmodell med høyvannsmerke er foretrukket.

Honorarmodellen i andelsklasse C er endret for å imøtekomme ønsker fra våre internasjonale andelseiere. Andelseiere som ønsker mer informasjon om godkjennelsesprosessen kan kontakte SKAGEN på telefon 51 80 39 00 eller e-post legal@skagenfondene.no.

Endringen iverksettes fra 12. februar 2018.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.