Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Agenda for valgmøtet

 1. Valg av møteleder og to andelseiere til å signere protokollen
 2. Styrets beretning
 3. Revisors beretning
 4. Valg av ett styremedlem og ett varamedlem til styret i SKAGEN AS. 
  • Valgkomiteen innstiller at nåværende styremedlem Per Gustav Blom gjenvelges som andelseiervalgt styremedlem med varighet til 2020
  • Valgkomiteen innstiller at nåværende varamedlem Aina Haug gjenvelges som andelseiervalgt varamedlem med varighet til 2020
 5. Valg til valgkomiteen
  •  Styret innstiller at nåværende medlem av valgkomiteen Terje Vareberg gjenvelges med varighet til 2021

Stemmegivning

Andelseiere i SKAGEN Fondene kan forhåndsstemme i perioden 21. februar til 2. mars 2018. Du kan hente stemmeseddel her eller ved å kontakte Kundeservice på telefon 51 80 39 00. Forhåndsstemme sendes inn til legal@skagenfondene.no, eller til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Beholdning pr. 2. mars 2018 vil være avgjørende for antall stemmer.

Det vil også være mulig å avgi stemme under selve møtet. Du må da registrere deg ved ankomst, og senest innen møtet starter.

I valget justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Her er fullmaktskjema, eller kontakt Kundeservice på telefon 51 80 39 00. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

Etter at den formelle delen av valgmøtet er over vil vi gå direkte videre med et informasjonsmøte og en status oppdatering fra fondene. Det blir lett servering etter møtet. Ta gjerne med venner og familie som vil høre mer om SKAGEN, møtet er åpent for alle.

Meld deg på

Stemmeseddel

Fullmakt

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up