Hopp til hovedinnholdet

Historisk har eiendom bidratt til god totalavkasnting. Når vi nå går inn i en periode med økte renter og en noe dårligere konjunktur, hvordan klarer et globalt eiendomsfond som SKAGEN m2 seg? Porteføljeforvalter Michael Gobitschek forklarer: 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.