Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Bilde av bygget hvor SKAGEN holder til i Stavanger sentrum.
SKAGENs hovedkontor i Stavanger sentrum.

SKAGEN blir et eget selskap i Storebrand-konsernet, med et styre som ledes av Odd Arild Grefstad, konsernsjef Storebrand. Hovedkontoret vil forbli i Stavanger. SKAGENs uavhengige forvaltning og investeringsfilosofi videreføres, og porteføljeforvalterne og nøkkelansatte vil bli del av et partnerprogram. Kundeforholdene vil forbli hos SKAGEN, og kundene vil få tilgang til et bredere produktutvalg og kan fremover få dekket flere av sine finansielle behov.

Med en forvaltningsbransje som er i konstant endring, ser SKAGEN positivt på å bli kjøpt av en sterk og solid finansiell aktør. Transaksjonen vil levere reelle synergier og maksimere det langsiktige potensiale for SKAGEN, og gi anledning for selskapet til å utvikle seg til kundenes beste.

- Vi har tro på at dette vil sette oss i stand til å levere en enda bedre tjeneste til våre kunder. Ved å kombinere våre to selskapers komplementære ekspertise og Storebrands finansielle soliditet, vil vi ha større mulighet til å investere i fremtiden og drive innovasjon. Som alltid er vår første prioritet å gi kundene våre best mulig langsiktig avkastning og kundeservice, sier Øyvind Schanke, adm. dir. i SKAGEN.

- Dette er en avtale som tilfører betydelig verdi til begge parter og våre kunder. Vi ser frem til å nyte godt av SKAGENs betydelige ekspertise innen aktiv forvaltning, direkte kundehåndtering og erfaring med internasjonal distribusjon. For vår del vil vi posisjonere oss for ytterligere vekst i spare- og pensjonsmarkedet, og på den måten skape verdier for våre investorer, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up