Hopp til hovedinnholdet

Hittil i år ligger eiendomsfondet SKAGEN m2 godt foran sin referanseindeks. Den sterke utviklingen i flere europeiske land har gitt god avkastning for fondet så langt i år. 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.