Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right

I andelseiermøtet 28. september 2017 stemte andelseierne over fusjonen mellom SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon. 100% av de andelene som var representert gjennom forhåndsstemmer og på andelseiermøtene i begge fondene stemte for fusjonen.

SKAGEN Høyrente er det overtakende fondet, og fusjonen ble gjennomført 20. oktober 2017.
SKAGENs revisor PwC har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondloven § 5-6.

Andelseiere som ønsker en kopi av denne bekreftelsen kan ta kontakt med SKAGEN på telefon 51 80 39 00 eller e-post legal@skagenfondene.no

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.