Hopp til hovedinnholdet

Du kan lese kvartalsregnskapet her (pdf) 

Les også porteføljeforvalternes oppdatering fra første kvartal i Markedsrapport 2 2017 (pdf)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.