Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Vi kan også konstatere at 9 av 11 fond har gitt positiv avkastning og 8 av 11 leverte bedre enn sine respektive referanseindekser.

- Dette er et godt resultat, men som organisasjon ønsker vi mer for andelseierne våre. Vi vil fortsette å jobbe for å levere best mulige resultater, sier Øyvind Schancke, administrerende direktør i SKAGEN.

Felles interesser

SKAGENs porteføljeforvaltere investerer selv i fondene de forvalter og kostnadene er basert på hvor godt fondene presterer. Vi har derfor samme mål som kundene våre.

SKAGENs resultater for 2016 viser at honorarmodellen fungerer som tiltenkt: Vi arbeider for at kundene skal oppnå en god langsiktig avkastning, og når vi leverer dårligere resultat enn markedet, betaler kundene kun faste lave honorarer. I SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki ble det ikke tatt ut suksesshonorar. Gjennomsnittlig totalkostnad for våre aksjefond (A klasse) var 1,6 prosent i 2016.

Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året 83 milliarder kroner, hvorav over halvparten kommer fra kunder i utlandet. Nettoinnløsing var på 17,1 mrd i 2016, og av dette er nesten tre fjerdedeler fra våre utenlandske kunder, viser tall fra Verdipapirfondenes forening.

Stabilt resultat

Driftsinntektene til SKAGEN AS var i 2016 på 1000 millioner kroner, ned fra 1218 millioner i 2015. Resultat før skatt ble på 196 millioner kroner, mot 219 millioner året før. Årsresultatet ble dermed 148 millioner kroner, mot 156 millioner året før.

- SKAGEN er et veldrevet selskap, som resultatene viser. Kundene er tjent med et forvaltningsselskap som kontinuerlig kan mestre og tilpasse seg ulike markedsforhold. SKAGEN er et dynamisk selskap og vil alltid utfordre status quo, i følge med markedet og kundene, sier administrerende direktør Øyvind Schanke.

Høsten 2016 startet SKAGEN en prosess for å tilpasse organisasjonen til endrede markedsforhold, forvaltningskapital og strategi. Reorganiseringsprosessen har i hovedsak blitt løst ved at 29 ansatte har tatt frivillige sluttpakker. Ytterligere 3 ansatte har blitt overtallige på grunn av de strategiske endringene.

Hva venter vi i 2017?

SKAGEN holder fast ved det vi kan, nemlig aksjeplukking. Det kommende året ser ut til å bli spennende og den globale økonomien har fått en bra start i 2017. Det samme gjelder for fondene våre hvor 10 av 11 fond ligger foran sine referanseindekser siste 12 måneder. I løpet av våren blir det sannsynligvis en del politisk støy. Økt global vekst og stigende renter gir gode muligheter for verdibaserte investorer, slik som SKAGEN.

Investeringsdirektør Alexandra Morris har poengtert at vår høyeste prioritet for 2017 er at SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Global igjen skal gi meravkastning.

- SKAGEN Global, som fyller 20 år i 2017, har slått sin referanseindeks i 15 av 19 år. I nær 20 år har fondet levert en avkastning på over 14 prosent per år. Mens 2015 var et godt år hvor fondet leverte bedre avkastning enn indeks, klarte vi ikke å følge opp den gode avkastningen i 2016. SKAGEN Kon-Tiki har slått sin referanseindeks i 11 av 15 år; i 2016 bidro de beste selskapene i porteføljen med 2 milliarder kroner til andelseierne. SKAGEN Kon-Tiki har begynt å dra i fra igjen, og andre halvdel av 2016 var markant bedre enn den første, med fondet solid foran indeks. Ved utgangen av januar hadde SKAGEN Kon-Tiki levert 21 prosent avkastning siste 12 måneder, sier Alexandra Morris.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up