Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Portrett av mann
Pål Bergskaug er tydelig på at SKAGEN vil tilby aksjesparekonto til kundene så fort lovverket er klart.

Etter at regjeringen åpnet for såkalt aksjesparekonto i statsbudsjettet for 2017 har SKAGEN jobbet iherdig for å finne en god løsning for kundene.

- Vi lanserer vår aksjesparekonto når lovverket tillater oss å gjøre det, sier direktør for formuesforvaltning Pål Bergskaug. Vår ambisjon er at du som kunde vil oppleve at vårt tilbud vil være blant markedets beste, sier Bergskaug.

Få siste nytt om aksjesparekonto i SKAGEN

- Lytter til kundene

I bransjen er det en diskusjon hvilken løsning de ulike selskapene skal velge: enkelte banker har bestemt at de vil tilby et utvalg av eksterne fond i tillegg til bankenes egne fond. Det vil SKAGEN også vurdere.

- Vi lytter til våre kunder og vil ta hensyn til de innspill som kommer, sier Bergskaug. Han legger til at behovet for gode råd ikke blir mindre fremover og lover at SKAGEN har nyheter innenfor dette området.

Dette er aksjesparekonto

  • En aksjesparekonto er en verdipapirkonto for personlige skatteytere. Du kan registrere børsnoterte aksjer og aksjefond på kontoen, men du kan ikke knytte rentefond til aksjesparekontoen.
  • Gevinster ved salg av aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen skattlegges først når du tar pengene ut av aksjesparekontoen. Du får altså en mulighet til å kjøpe og selge aksjer og aksjefond, uten å måtte betale skatt i forbindelse med salget.
  • Eventuelle utbytter fra verdipapirene skattlegges som tidligere. Du får skjermingsfradrag før skattlegging.
  • Du får fradrag på tap på salg av aksjer og aksjefond. Tapene kommer til fradrag fra eventuelle gevinster
  • I år kan du uten å måtte betale skatt av gevinst, flytte din nåværende beholdning av aksjer og aksjefond til aksjesparkonto.

Forslaget om den nye aksjesparekontoen skal ut på høring på nyåret, så den nye kontoen vil trolig ikke være tilgjengelig for kundene før tidligst til våren 2017.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up